DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7387

Название: Морфофункціональна характеристика спинномозкових вузлів водоплавних птахів
Другие названия: Морфофункциональная характеристика спинномозговых узлов водоплавающих птиц
The morphological characteristics of spinal knots of the waterfowl birds
Авторы: Веремчук, Я. Ю.
Veremchuk, Ya.
Ключевые слова: спинномозковий вузол
спинномозговой узел
spinal knot
нервова клітина
нервная клетка
nerve cell
ядро
nucleus
морфометрія
морфометрия
morphometry
гістохімічні реакції
гистохимические реакции
histochemical reactions
качки
утки
ducks
гуси
geese
Issue Date: 2016
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Библиографическое описание: Веремчук Я. Ю. Морфофункціональна характеристика спинномoзкових вузлів водоплавних птахів / Я. Ю. Веремчук // Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф. викл. і студ., 1–2 черв. 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 13.
Аннотация: Проведені анатомічні, гістологічні, нейрогістологічні, гістохімічні, морфометричні та статистичні методи досліджень свідчать про видові особливості та подібність структурної організації і морфології спинномозкових вузлів водоплавних птахів. Нервова система є однією з основних інтегруючих систем організму, об’єднуючи в єдине ціле чутливість, рухову активність та роботу інших регуляторних систем. В основі діяльності нервової системи, лежить рефлекторний принцип. Важливе значення у нейроморфології має дослідження спинномозкових вузлів (СМВ) – первинних центрів на шляху передачі чутливої інформації до центральної нервової системи, які є аферентними структурами рефлекторних дуг. Вони сприймають зовнішні та внутрішні подразнення, першими трансформують їх у нервовий імпульс і, як наслідок, забезпечують адекватні реакції на дію конкретних чинників.
Проведенные анатомические, гистологические, нейрогистологические, гистохимические, морфометрические и статистические методы исследований свидетельствуют о видовых особенностях и сходстве структурной организации и морфологии спинномозговых узлов водоплавающих птиц.
Conducted anatomical, histological, neurohistological, histochemical, morphometric methods and statistical studies indicate specific peculiarities and similarities of structural organization and morphology of spinal knots of the waterfowl birds.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7387
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MNPKViS_AABTVMVSE_2016_13.pdf92,39 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU