DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7440

Название: Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з покупцями та замовниками
Другие названия: Учетно-аналитическое обеспечение управления расчетами с покупателями и заказчиками
Accounting and analytical maintenance of settlements with buyers and customers
Авторы: Тимощук, Н. Ю.
Tymoshchuk, N.
Ключевые слова: покупці
покупатели
shoppers
замовники
заказчики
customers
розрахунки
расчеты
calculations
дебіторська заборгованість
дебиторская задолженность
account receivable
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Тимощук Н. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з покупцями та замовниками / Н. Ю. Тимощук // Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в Україні відповідно до вимог Європейських стандартів : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – 2017. – Т. III : Бухгалтерський облік в системі формування інноваційного інформаційного продукту для забезпечення функцій управління підприємством. – С. 116–119.
Аннотация: За результатами проведеного дослідження обґрунтовано підходи до визначення поняття розрахунки з покупцями та замовниками. Визначено порядок здійснення розрахунків. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та контролю розрахунків з покупцями і замовниками.
По результатам проведенного исследования обоснованы подходы к определению понятия расчеты с покупателями и заказчиками. Определен порядок осуществления расчетов. Обоснованы предложения по совершенствованию учета и контроля расчетов с покупателями и заказчиками.
The results of the study proved approaches to the definition of settlements with buyers and customers. Determined order of payment. Suggestions for improving the accounting and control settlements with buyers and customers.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7440
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Статті
Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PIOPF_2017_116-119.pdf182,39 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU