DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7451

Название: Стратегічні вектори інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційної перспективи
Другие названия: Стратегические векторы инновационного развития лесохозяйственных предприятий в условиях евроинтеграционной перспективы
Strategic innovation vectors of forestry enterprises in the European integration prospects
Авторы: Данкевич, В. Є.
Данкевич, В. Е.
Dankevych, V.
Федчук, О. В.
Fedchuk, О.
Ключевые слова: інновації
инновации
іnnovations
зовнішньоекономічна діяльність
внешнеэкономическая деятельность
foreign trade
ЄС
ЕС
EU
лісогосподарські підприємства
лесохозяйственные предприятия
forest enterprises
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Данкевич В. Є. Стратегічні вектори інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційної перспективи / В. Є. Данкевич, О. В. Федчук // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону : зб. тез дванадцятої міжфакультет. наук.-практ. конф. молодих вчених, 17 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 33–37.
Аннотация: Встановлено, що в умовах тотального посилення антропогенного тиску на довкілля та порушення рівноваги у навколишньому природному середовищі зростає роль лісового господарства у забезпеченні сталого розвитку держави. В силу складних економічних і екологічних проблем лісова галузь вже не один рік знаходиться у стані глибокої кризи, вихід з якої вбачається в упровадженні раціонального і багатофункціонального лісогосподарювання, яке можливе за умов інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств.
Установлено, что в условиях тотального усиления антропогенного давления на окружающую среду и нарушения равновесия в окружающей среде возрастает роль лесного хозяйства в обеспечении устойчивого развития государства. В силу сложных экономических и экологических проблем лесная отрасль уже не один год находится в состоянии глубокого кризиса, выход из которого усматривается во внедрении рационального и функционального лесохозяйствования, которое возможно при условии инновационного развития лесохозяйственных предприятий.
We found that in a total gain of anthropogenic pressure on the environment and imbalance in the environment, the role of forestry in sustainable development. Because of the difficult economic and environmental problems of the forest industry for more than a year in a state of deep crisis, the output of which is seen in implementing sustainable and multifunctional forest management, which is possible under the conditions of innovative development of forestry enterprises.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7451
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MK_2016_33-37.pdf106,65 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU