DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2016, № 2 (56), т. 1 >

Browsing "2016, № 2 (56), т. 1" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 47 of 47
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Breeding of entomophages is from family of PentatomidaeMoroz, M.; Мороз, М. С.; Мороз, Н. С.
2016Spatial prediction of soil erosion risk in the Dnieper river basin using revised universal soil loss equation and GIS technologyPichura, V.; Пічура, В. І.; Пичура, В. И.
2016Аналіз системи масового обслуговування АПК методом математичного моделювання (на прикладі доїльних установок)Водяницький, Г. П.; Vodyanitsky, G.; Водяницкий, Г. П.; Мамчур, В. А.; Mamchur, V.; Слюсаренко, І. П.; Slusarenko, I.; Слюсаренко, И. П.
2016Аналіз сучасного обладнання для низькотемпературного сушіння сільськогосподарських матеріалівЯрош, Я. Д.; Yarosh, Ya.
2016Біоконверсія рослинних відходів сільського господарства із застосуванням метанової ферментаціїБублієнко, Н. О.; Бублиенко, Н. А.; Bublienko, N.; Семенова, О. І.; Семенова, О. И.; Semenova, О.; Жилик, А. В.; Zhylyk, A.; Семенова, О. А.; Семенова, А. А.; Semenova, А.; Тимощук, Т. М.; Tymoshchuk, T.
2016Біологічна активність чорнозему типового залежно від виду органічного субстрату органо-мінеральної системи удобренняДем'янюк, О. С.; Демянюк, Е. С.; Demyanyuk, О.; Шерстобоєва, О. В.; Шерстобоева, Е. В.; Sherstoboeva, О.; Демидов, О. А.; Демидов, А. А.; Demidov, O.
2016Біологічна стійкість різних сортів смородини чорної проти звичайного павутинного кліщаБакалова, А. В.; Bakalova, А.; Дереча, О. А.; Дереча, А. А.; Derecha, O.
2016Біотехнологічна ефективність застосування тканинного препарату «Фетоплацентат» при затриманні плодових оболонок, гострому і хронічному ендометриті у корівЗахарін, В. В.; Zakharin, V.; Захарин, В. В.; Калиновський, Г. М.; Kalynovsky, G.; Калиновский, Г. Н.; Грищук, Г. П.; Gryshuk, G.
2016Взаємозв'язок мікробіологічних чинників з біотехнологічною придатністю сперми жеребців до охолодженняТкачов, О. В.; Tkachev, O.; Ткачёв, А. В.; Шеремета, В. І.; Sheremetа, V.; Шеремета, В. И.
2016Викиди парникових газів при підготовці стоків до використання без їх фракціювання при промисловому виробництві свининиПіскун, В. І.; Piskun, V.; Пискун, В. И.; Осипенко, Т. Л.; Osipenko, T.
2016Використання інфрачервоної термометрії за провідникової блокади стегнового та сідничного нервів 0,2% бупівакаїном у собакСлюсаренко, Д. В.; Sliusarenko, D.
2016Відтворна функція швіцьких первісток за гормональної корекції овуляціїПіщан, І. С.; Pishchan, I.; Пищан, И. С.
2016Вміст доступних форм калію за полицевого і «нульового» обробітків ґрунту у посівах ячменю ярого Правобережного Лісостепу УкраїниОдарченко, О. М.; Odarchenko, O.; Одарченко, А. Н.; Танчик, С. П.; Tanchik, S.; Танчык, С. П.
2016Володимиру Григоровичу Куяну – 90колектив ЖНАЕУ
2016Вплив агроперліту та піску у поживному середовищі на регенерацію мікроживців хмелю різних сортівКозлик, Т. І.; Козлык, Т. И.; Kozlyk, T.; Ковальов, В. Б.; Ковалев, В. Б.; Kovalev, V.; Джус, І. А.; Джус, И. А.; Dzhus, I.; Ратошнюк, Н. П.; Ratoshnyuk, N.
2016Вплив кормової добавки «Нормотел ТМ» на стан жовчоутворення та жовчовиділення за кетозу молочних корівЛичук, М. Г.; Lychuk, M.; Личук, Н. Г.; Слівінська, Л. Г.; Slivinska, L.; Сливинская, Л. Г.; Березовський, А. В.; Веrezovskyi, A.; Березовский, А. В.; Паска, М. З.; Paska, M.
2016Вплив обробки рослин соняшнику регуляторами росту на посівні якості насіння при його зберіганніЄременко, О. А.; Еременко, О. А.; Eremenko, O.
2016Вплив паразитарного стрес-фактору ураження волосоїдами Bovicola bovis на морфологічні показники крові телятШевченко, А. М.; Shevchenko, A.; Шевченко, А. Н.
2016Вплив процесів «цвітіння» води за участю діатомових водоростей на вміст хлороформу у питній водіДанилова, І. В.; Danylova, I.; Данилова, И. В.
2016Вплив Фетоплацентату на вміст феруму, купруму та цинку у лохіях корівПрус, В. М.; Prus, V.; Прус, В. Н.
2016Дослідження складу зернового вороху озимої пшениці і озимого ячменю в умовах Житомирської областіСтельмах, В. М.; Stelmah, V.; Самчук, Ю. Ю.; Samchuk, Yu.
2016Екологічна експертиза технологій вирощування овочевих культур за показниками родючості і фітосанітарним станомТогачинська, О. В.; Тогачинская, О. В.; Tohachynska, O.; Ничик, О. В.; Nychyk, O.; Вдовиченко, А. В.; Vdovichenko, A.; Терновий, Ю. В.; Терновой, Ю. В.; Ternovoy, Yu.
2016Екологічний стан земель порушених територій Житомирської областіВеремеєнко, С. І.; Веремеенко, С. И.; Veremeenko, S.; Саврасих, Л. Д.; Savrasykh, L.
2016Енергетична оцінка вирощування проса на зерно в Миколаївській областіШевель, В. І.; Shevel, V.; Шевель, В. И.
2016Ефективність гербіцидів у контролюванні забур'яненості посівів вівсаГурманчук, О. В.; Гурманчук, А. В.; Gurmanchuk, O.; Плотницька, Н. М.; Плотницкая, Н. М.; Plotnytska, N.; Павлюк, І. О.; Павлюк, И. А.; Pavluk, I.
2016Ефективність застосування деяких біопрепаратів на продуктивність цибулі-порейВдовенко, С. А.; Vdovenko, S.; Давимока, О. В.; Давымока, А. В.; Davymoka, A.; Мудріцька, Л. М.; Мудрицкая, Л. М.; Mudritska, Л.
2016Ефективність сумісного застосування інсектицидів та мікроелементів на смородині чорній проти оленки волохатоїБакалова, А. В.; Bakalova, А.
2016Зміни показників крові собак за моно- та мікс-інвазування збудниками бабезіозу та ерліхіозуПрус, М. П.; Prus, M.; Шайдюк, М. В.; Shaidyuk, M.
2016Моделювання та покращення паливної економічності автомобілів сільськогосподарського призначенняЄмець, Б. В.; Yemets, B.; Емец, Б. В.
2016Моніторинг та сучасне економічне обґрунтування шкодочинності вірусних хвороб лікарських рослин в умовах лісових екосистем Полісся УкраїниНикитюк, Ю. А.; Nikityuk, Yu.; Бойко, А. Л.; Boyko, A.; Сологуб, Ю. О.; Solohub, Yu.; Сологуб, Ю. А.
2016Особливості годівлі коней гуцульської породиМарчук, О. О.; Marchuk, O.; Марчук, А. А.; Лавринюк, О. О.; Lavrynyuk, O.; Лавринюк, О. А.
2016Особливості морфології мозочка свійських птахівГоральський, Л. П.; Horalsky, L.; Горальский, Л. П.; Солімчук, В. М.; Solimchuk, V.; Солимчук, В. М.; Колеснік, Н. Л.; Kolesnyk, N.; Колесник, Н. Л.; Демус, Н. В.; Demus, N.
2016Особливості розповсюдження омели білої в паркових і рекреаційних зонах Лісостепу та ПоліссяГнатюк, О. М.; Gnatyuk, O.; Гнатюк, А. Н.; Кавун, Е. М.; Kavun, E.; Кавун, Э. М.
2016Особливості формування рослинного покриву старого яблуневого садуКічігіна, О. О.; Кичигина, О. О.; Kichigina, O.
2016Оцінка фенотипової консолідації показників розвитку молодняку голштинської та українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порідІванов, І. А.; Ivanov, I.; Иванов, И. А.
2016Перспективи розвитку Науково-інноваційного інституту інженерії агропромислового виробництва та енергоефективностіСкидан, О. В.; Skydan, O.; Кухарець, С. М.; Kukharets, S.; Кухарец, С. Н.; Голуб, Г. А.; Golub, G.; Ярош, Я. Д.; Yarosh, Ya.
2016Продуктивність багаторічних трав та накопичення ними радіонукліду Сs137 на осушуваних торфових ґрунтах Рівненської областіЗосимчук, М. Д.; Зосимчук, Н. Д.; Zosymchuk, M.; Скрипніченко, С. В.; Скрипниченко, С. В.; Skrypnіchenko, S.; Скиба, Г. В.; Skyba, G.; Коцюба, І. Г.; Коцюба, И. Г.; Kotsuba, І.
2016Продуктивність незрошуваних садів яблуні на насіннєвих і клонових підщепах в умовах Лісостепу і Полісся УкраїниКуян, В. Г.; Kuyan, V.
2016Продуктивність ріпаку озимого за впливу позакореневих підживленьГарбар, Л. А.; Garbar, L.; Антал, Т. В.; Antal, N.; Романов, С. М.; Romanov, S.
2016Радіологічна оцінка продуктів харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕСРоманчук, Л. Д.; Romanchuk, L.; Лопатюк, О. В.; Лопатюк, А. В.; Lopatiuk, O.; Ковальова, С. П.; Ковалева, С. П.; Kovaliova, S.
2016Ріст рослин і врожайність сортів сої в Південному Лісостепу УкраїниЗінченко, О. І.; Зинченко, А. И.; Zinchenko, O.; Січкар, А. О.; Сичкар, А. А.; Sichkar, A.; Рогальський, С. В.; Рогальский, С. В.; Rohalskyi, S.; Вишневська, Л. В.; Вышневская, Л. В.; Vyshnevska, L.; Кононенко, Л. М.; Kononenko, L.
2016Стійкість агроценозу енергетичної верби на рекультивованих землях Полісся УкраїниРоманчук, Л. Д.; Romanchuk, L.; Борисюк, Л. Б.; Borysiuk, L.; Швайка, О. В.; Shvaika, O.
2016Формування врожайності зеленої маси та зміна ботанічного складу пасовищних травостоїв за роками використання залежно від удобренняМолдован, Ж. А.; Moldovan, Zh.
2016Функціональний стан нирок у собак за бабезіозуГоральська, І. Ю.; Goralska, I.; Горальская, И. Ю.; Пінський, О. В.; Pinsky, О.; Пинский, О. В.
2016Шляхи оптимізації структури земельного фонду УкраїниТрофименко, П. І.; Трофименко, П. И.; Trofimenko, P.; Карась, І. Ф.; Карась, И. Ф.; Karas, I.; Трофименко, Н. В.; Trofimenko, N.; Зубова, О. В.; Зубова, Е. В.; Zubova, O.
2016Экологическое состояние болотных почв и торфяников Житомирского ПолесьяMыслыва, T. Н.; Mислива, T. М.; Myslyva, T.; Другаков, П. В.; Drugakov, P.; Белявский, Ю. А.; Білявський, Ю. А.; Belyavskij, Yu.; Тимощук, Т. Н.; Тимощук, Т. М.; Tymoshchuk, T.
2016Эффективность применения азотного питания при возделывании озимой пшеницы на дерново-палево-подзолистой почвеЛасточкина, С. И.; Ласточкіна, С. І.; Lastochkina, S.
Showing results 1 to 47 of 47

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU