DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7633

Название: Проблеми обліку доходів від реалізації продукції на сільськогосподарських підприємствах
Другие названия: Проблемы учета доходов от реализации продукции на сельскохозяйственных предприятиях
The problems of income from sales on farms
Авторы: Довбиш, А. О.
Довбыш, А. О.
Dovbysh, A.
Ключевые слова: доходи від реалізації
доходы от реализации
income from sales
обліково-аналітичне забезпечення
учетно-аналитическое обеспечение
аccounting and analytical support
управління
управления
management
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Довбиш А. О. Проблеми обліку доходів від реалізації продукції на сільськогосподарських підприємствах / А. О. Довбиш // Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в Україні відповідно до вимог Європейських стандартів : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – 2017. – Т. III : Бухгалтерський облік в системі формування інноваційного інформаційного продукту для забезпечення функцій управління підприємством. – С. 52–55.
Аннотация: Метою дослідження є окреслення інноваційного напрямку формування обліково-аналітичної інформації для управління доходами від реалізації сільськогосподарських підприємств. З метою підвищення якості прийняття управлінських рішень в сільськогосподарських підприємствах спроектовано модель контролю за процесом отримання доходу від реалізації сільськогосподарського підприємства, що дозволяє адаптувати облікові дані для потреб інформаційних технологій. Наведено напрямки вдосконалення обліку доходів від реалізації продукції шляхом поділу субрахунків на аналітичні рахунки.
Целью исследования является определение инновационного направления формирования учетно-аналитической информации для управления доходами от реализации сельскохозяйственных предприятий. С целью повышения качества принятия управленческих решений в сельскохозяйственных предприятиях спроектировано модель контроля за процессом получения дохода от реализации сельскохозяйственного предприятия, что позволяет адаптировать учетные данные для нужд информационных технологий. Приведены направления совершенствования учета доходов от реализации продукции путем разделения субсчетов на аналитические счета.
The study is to outline the direction of formation of innovative accounting and analytical information for managing revenues from sales of agricultural enterprises. To improve the quality of decision-making in the agricultural enterprises designed model of control over the process of income from sales of agricultural enterprises, allowing you to tailor credentials for the needs of information technology. An directions of improvement of income from sales by division in sub analytical accounts.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7633
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Статті
Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PIOPF_2017_52-55.pdf638,08 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU