DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7638

Название: Облікова політика як важливий чинник організації стратегічного управлінського обліку
Другие названия: Учетная политика как важный фактор организации стратегического управленческого учета
The accounting policies as an important factor of strategic management accounting
Авторы: Суліменко, Л. А.
Сулименко, Л. А.
Sulimenko, L.
Вітер, С. А.
Витер, С. А.
Viter, S.
Ключевые слова: облікова політика
учетная политика
accounting policies
стратегічний управлінський облік
стратегический управленческий учет
strategic management accounting
стратегічна управлінська звітність
стратегическая управленческая отчетность
strategic management reporting
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Суліменко Л. А. Облікова політика як важливий чинник організації стратегічного управлінського обліку / Л. А. Суліменко, С. А Вітер // Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в Україні відповідно до вимог Європейських стандартів : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – 2017. – Т. III : Бухгалтерський облік в системі формування інноваційного інформаційного продукту для забезпечення функцій управління підприємством. – С. 12–15.
Аннотация: Визначено сутність стратегічного управлінського обліку та стратегічної управлінської звітності. Обґрунтовано необхідність та розглянуто особливості облікової політики в частині стратегічного управлінського обліку. Розкрито питання щодо формування методичних засад облікової політики підприємства для цілей стратегічного управлінського обліку.
Определена сущность стратегического управленческого учета и стратегической управленческой отчетности. Обоснована необходимость и рассмотрены особенности учетной политики в части стратегического управленческого учета. Раскрыты вопросы по формированию методических принципов учетной политики предприятия для целей стратегического управленческого учета.
The essence of strategic management accounting and strategic management accounting. The necessity and the peculiarities of the accounting policy of strategic management accounting. Solved issue of formation of methodological principles of accounting policies for the purpose of strategic management accounting.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7638
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PIOPF_2017_12-15.PDF173,97 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University