DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2016, № 2 (56), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7643

Название: Моніторинг та сучасне економічне обґрунтування шкодочинності вірусних хвороб лікарських рослин в умовах лісових екосистем Полісся України
Другие названия: Monitoring and modern economic basis harmfulness viral diseases medicinal plants under forest ecosystems Polissya Ukraine
Мониторинг и современное экономическое обоснование вредоносности вирусных лекарственных трав в условиях лесных экосистем Полесья Украины
Авторы: Никитюк, Ю. А.
Nikityuk, Yu.
Бойко, А. Л.
Boyko, A.
Сологуб, Ю. О.
Solohub, Yu.
Сологуб, Ю. А.
Ключевые слова: дикорослі лікарські рослини
wild herbs
дикорастущие лекарственные растения
фітовіруси
herbal viruses
фито-вирусы
собівартість
cost
себестоимость
рентабельність
profitability
рентабельность
сертифікація
certification
сертификация
ринок лікарської сировини
market medicinal plant
рынок лекарственного сырья
біотехнології
biotechnology
биотехнологии
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Никитюк Ю. А. Моніторинг та сучасне економічне обґрунтування шкодочинності вірусних хвороб лікарських рослин в умовах лісових екосистем Полісся України / Ю. А. Никитюк, А. Л. Бойко, Ю. О. Сологуб // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 2 (56), т. 1. – С. 328–342.
Аннотация: Вперше проведено еколого-економічний аналіз виробництва лікарської сировини з дикорослих рослин на основі результатів моніторингу фітовірусної інфекції в лісових екосистемах. Досліджено вплив вірусної інфекції на вміст біологічно-активних речовин в лікарських рослинах, та на економічну ефективність збору, заготівлі та реалізації продукції з неї. Запропоновані сучасні заходи щодо ефективного отримання якісної лікарської сировини.
The environmental and economic analysis held of the production of medicinal raw materials from wild plants on the basis of monitoring of plant virus infection in forest ecosystems. The effect of viral infection on the content of biologically active substances in medicinal plants and the economic efficiency of the collection, preparation and marketing of it. The date for effective measures to quality medicinal raw materials proposed.
Впервые проведено эколого-экономический анализ производства лекарственного сырья из дикорастущих растений на основе результатов мониторинга фитовирусной инфекции в лесных экосистемах. Исследовано влияние вирусной инфекции на содержание биологически активных веществ в лекарственных растениях и на экономическую эффективность сбора, заготовки и реализации продукции из нее. Предложенные современные меры по эффективному получению качественного лекарственного сырья.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7643
ISSN: 2518-7279
Appears in Collections:2016, № 2 (56), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VZNAU_2016_2_1_328-342.pdf339,97 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University