DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7665

Название: Облік витрат на оплату праці на шкіроперобних підприємствах
Другие названия: Учет расходов на оплату труда на кожеперерабатывающих предприятиях
Accounting for labor costs for skin processing enterprises
Авторы: Гуманков, М. С.
Гуманков, Н. С.
Humankov, N.
Ключевые слова: заробітна плата
заработная плата
salary
витрати на оплату праці
расходы на оплату труда
salary expenses
тарифна система
тарифная система
tariff system
рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»
счет 66 «Расчеты по выплатам работникам»
account 66 «Calculations after payments to the workers»
первинні документи
первичные документы
primary documents
Дата публикации: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Гуманков М. С. Облік витрат на оплату праці на шкіроперобних підприємствах / М. С. Гуманков // Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – 2017. – Т. ІV, ч. І. – C. 80–83.
Аннотация: У статті розглянуто основні проблеми обліку витрат на оплату праці, запропоновано вирішення розглянутих проблем. Умовно поділено витрати на оплату праці. Під час дослідження були використані загальнонаукові методи: індукції та дедукції, діалектичний, історичний та системний, а також деякі специфічні методи бухгалтерського обліку, до яких належать документування, інвентаризація, оцінка, калькуляція, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс та бухгалтерська звітність. Висвітлено особливості документального оформлення витрат на оплату праці. Внесено пропозиції щодо вдосконалення організації витрат на оплату праці на шкіропереробних підприємствах на основі оптимізації тарифного регулювання заробітної плати.
В статье рассмотрены основные проблемы учета затрат на оплату труда, предложено решение рассматриваемых проблем. Условно разделено расходы на оплату труда. Во время исследования были использованы общенаучные методы: индукции и дедукции, диалектический, исторический и системный, а также некоторые специфические методы бухгалтерского учета, к которым принадлежат документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, бухгалтерские счета, двойная запись, бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность. Освещены особенности документального оформления расходов на оплату труда. Внесены предложения по совершенствованию организации расходов на оплату труда на кожеперерабатывающих предприятиях на основе оптимизации тарифного регулирования заработной платы.
In the article the basic problems keeping labor costs proposed solution of the issues. Conventionally divided labor costs. During research scientific methods were used: inductions and deductions, dialectical, historical and system, and also some specific methods of record-keeping, documenting, taking of inventory, estimation, calculation, business accounts, double record, book-keeping balance and accounting control belong to that. The peculiarities of documenting labor costs. Suggestions for improving the organization of labor costs for enterprises shkiropererobnyh optimization based tariff regulation of wages.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7665
ISBN: 978-617-581-210-5
Располагается в коллекциях:Статті
Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
OAIKVUSK_2017_4-1_80-83.PDF189,53 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ