DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7724

Название: Облік сировини на підприємствах пивоварної галузі
Другие названия: Учет сырья на предприятиях пивоваренной отрасли
Accounting for raw materials at the brewing industry
Авторы: Котляренко, О. В.
Kotliarenko, O.
Ключевые слова: пивоварна галузь
пивоваренная отрасль
brewing industry
пивний ринок країни
пивной рынок страны
beer market countries
виробництво пива
производство пива
beer production
стан галузі
состояние отрасли
state of industry
проблеми галузі
проблемы отрасли
problems of industry
шляхи вирішення проблем
пути решения проблем
ways of problems decision
перспективи галузі
перспективы отрасли
prospects of industry
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Котляренко О. В. Облік сировини на підприємствах пивоварної галузі / О. В. Котляренко // Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – 2017. – Т. ІV, ч. І. – C. 124–127.
Аннотация: В статті розглянуто основні тенденції розвитку ринку пива в Україні та відокремлено лідери даного ринку. На сьогодні пивоварна галузь займає важливе місце у переробній промисловості України і є однією з інвестиційно привабливих секторів економіки. Так, як пиво – продукт рентабельний та дуже популярний. Саме тому пивоварна галузь України продовжує розвиватися. Проведено аналіз стану пивоварної галузі України. В результаті цього аналізу визначені перспективні напрями розвитку галузі, виявлені основні проблеми її розвитку та запропоновані можливі напрямки їх вирішення.
В статье рассмотрены основные тенденции развития рынка пива в Украине и отдельно лидеры данного рынка. На сегодня пивоваренная отрасль занимает важное место в перерабатывающей промышленности Украины и является одним из инвестиционно привлекательных секторов экономики. Так, как пиво – продукт рентабельный и очень популярен. Именно поэтому пивоваренная отрасль Украины продолжает развиваться. Проведен анализ состояния пивоваренной отрасли Украины. В результате этого анализа определены перспективные направления развития отрасли, выявлены основные проблемы ее развития и предложены возможные направления их решения.
The article considers the main trends in the beer market in Ukraine and separated the leaders of this market. Today brewing industry has an important place in the processing industry in Ukraine is one of the attractive investment sectors. So as beer – product cost-effective and very popular. That is why the brewing industry in Ukraine continues to develop. The analysis of the brewing industry in Ukraine. As a result of this analysis identified promising areas of industry, revealed major problems in its development and proposed possible ways to solve them.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7724
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Статті
Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OAIKVUSK_2017_4-1_124-127.PDF188,47 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU