DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7750

Название: Автоматизація селекційно-племінної роботи у кролівництві
Другие названия: Автоматизация селекционно-племенной работы в кролиководстве
Automation of plant-breeding-tribal work is in the rabbit breeding
Авторы: Ковальчук, І. І.
Ковальчук, И. И.
Кovalchuk, I.
Машталір, Є. М.
Машталир, Е. Н.
Mashtalir, E.
Ключевые слова: кролі
кролики
rabbits
селекційна програма
селекционная программа
breeding program
інформаційні системи
информационные системы
information systems
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Ковальчук І. І. Автоматизація селекційно-племінної роботи у кролівництві / І. І. Ковальчук, Є. М. Машталір // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – Вип. 5. – С. 29‒30.
Аннотация: Основним фактором, який сприяє розвитку будь-якої галузі тваринництва є збільшення поголів'я тварин. Важливу роль у підвищенні продуктивності кролів і покращенні ведення галузі кролівництва в цілому відіграє використання селекційних програм, спрямованих на підвищення племінної цінності кролів.
Основным фактором, который способствует развитию любой отрасли животноводства является увеличение поголовья животных. Важную роль в повышении производительности кроликов и улучшении ведения отрасли кролиководства в целом играет использование селекционных программ, направленных на повышение племенной ценности кроликов.
The main factor that contributes to the development of any industry is livestock increasing the number of animals. An important role in increasing productivity and rabbits improvement of the industry as a whole plays a rabbit breeding using programs aimed at improving breeding value rabbits.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7750
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TVPPT_2016_5_29-30.pdf877,53 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU