DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7864

Название: Профілактика злочинності в кіберсередовищі
Другие названия: Профилактика преступности в киберсреде
Preventing crime in cyberspace
Авторы: Ващенко, А. О.
Ващенко, А. А.
Vashchenko, А.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, М.
Васильєв, М. Л.
Васильев, М. Л.
Vasyliev, М.
Ключевые слова: чипізація особи
чипизация личности
chipization of person
кіберсоціалізація особистості
киберсоциализация личности
cybersocialization of personality
родова садиба
родовая усадьба
generic mansion
Дата публикации: 2017
Издатель: Одеський державний університет внутрішніх справ
Библиографическое описание: Ващенко А. О. Профілактика злочинності в кіберсередовищі / А. О. Ващенко, М. Ф. Плотнікова, М. Л. Васильєв // Вплив інтернет-мережі на психіку дітей та молоді – виклик сьогодення : матеріали Всеукр. кругл. столу, 27 берез. 2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. – С. 109–110.
Аннотация: Кіберсоціалізація особистості за своєю суттю є локальним процесом якісних змін структури самосвідомості особистості, а також її мотиваційною сферою в процесі використання Internet-ресурсів та комунікації з «віртуальними агентами соціалізації», що зустрічаються людині в глобальній мережі Internet, в першу чергу, в соціальних мережах, в процесі листування по e-mail, на форумах, в чатах (мається на увазі IRC – Internet Relay Chat), блогах, інтернет-пейджерах, телеконференціях on-line-іграх [1–2]. На етапі «інформаційної еволюції» людина змінюється як психологічно, так і фізіологічно. Психологічна зміна зумовлюється перенесенням частини соціальних аспектів в віртуальне середовище (соціальні мережі, комп'ютерні ігри, чати тощо дозволяють особистості відчути себе не такою, якою вона є). Фізіологічна зміна досягається шляхом з'єднання біологічного тіла людини з комп'ютером як результат намагання усунути «недоліки» на фізіологічному рівні (кібернетичне протезування, чипізація особи для управління пристроями, наприклад, телевізором і ін.). Прикладами кіберсоціалізаціі суспільства є також наявність соціальних мереж, робототехніка та оточення особи з ними.
Киберсоциализация личности по своей сути является локальным процессом качественных изменений структуры самосознания личности, а также ее мотивационной сферой в процессе использования Internet-ресурсов и коммуникации с «виртуальными агентами социализации», встречающихся человеку в глобальной сети Internet, в первую очередь, в социальных сетях, в процессе переписки по e-mail, на форумах, в чатах (имеется в виду IRC – Internet Relay Chat), блогах, интернет-пейджеры, телеконференциях on-line-играх [1–2]. На этапе «информационной эволюции» человек меняется как психологически, так и физиологически. Психологическая изменение обусловлено переносом части социальных аспектов в виртуальную среду (социальные сети, компьютерные игры, чаты и т.д. позволяют личности почувствовать себя не такой, какой она есть). Физиологическая изменение достигается путем соединения биологического тела человека с компьютером как результат попытки устранить «недостатки» на физиологическом уровне (кибернетическое протезирование, чипизации личности для управления устройствами, например, телевизором и др.). Примерами киберсоциализации общества является наличие социальных сетей, робототехника и окружение человека с ними.
Cybersocialization of personality is essentially a local process of qualitative changes in the structure of self-identity and its motivational sphere in the use of Internet-resources and communication with «virtual agents of socialization» that there are people in the global Internet, especially in social networks in the process of correspondence by e-mail, forums, chats (meaning IRC – Internet Relay Chat), blogs, web pages, newsgroups on-line-games [1–2]. At the stage of «information evolution» as people change psychologically and physiologically. Psychological change conditional transfer of the social aspects of a virtual environment (social networks, computer games, chat and so allow the individual to feel not as it is). Physiological changes achieved by combining biological body with the computer as a result of efforts to eliminate the «shortcomings» on a physiological level (cybernetic prosthetics, chipization of person to control devices such as TV and so on.). Examples of cybersocialization society is the presence of social networks, robotics and surrounding people with them.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7864
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Mater_krugl_stolu_ 2017_109-110.pdf304,01 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ