DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7966

Название: Адміністративна відповідальність у сфері біологічної безпеки та обігу харчових продуктів тваринного походження
Другие названия: Administrative responsibility in biosafety productions and circulation of food of animal origin
Административная ответственность в сфере биологической безопасности и обращения пищевых продуктов животного происхождения
Авторы: Німко, О. Б.
Nimko, O.
Нимко, О. Б.
Ключевые слова: адміністративна відповідальність
administrative responsibility
административная ответственность
біологічна безпека
biological safety
биологическая безопасность
обіг харчових продуктів тваринного походження
circulation of food of animal origin
оборот пищевых продуктов животного происхождения
здоров'я тварин
animal health
здоровье животных
харчування
nutrition
питание
Issue Date: 2016
Издатель: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Библиографическое описание: Німко О. Б. Адміністративна відповідальність у сфері біологічної безпеки та обігу харчових продуктів тваринного походження / О. Б. Німко // Państwo i Prawo. Współczesne tendencje w nauce i edukacji : Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.10.2016–31.10.2016). – Krakow : Diamond trading tour, 2016. – S. 33–38.
Аннотация: Визначення терміну «біологічна безпека» відображене в Законі України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», як «стан середовища життєдіяльності людини, при якому відсутній негативний вплив його чинників (біологічних, хімічних, фізичних) на біологічну структуру і функцію людської особи в теперішньому і майбутніх поколіннях, а також відсутній незворотній негативний вплив на біологічні об'єкти природного середовища (біосферу) та сільськогосподарські рослини і тварини». У даній статті досліджується адміністративна відповідальність у сфері біологічної безпеки та обігу харчових продуктів тваринного походження. Досліджується правове регулювання терміну «біологічна безпека», механізм правового регулювання у сфері біобезпеки. Проаланізовано функції та характеристики юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері біобезпеки. Наведено випадки адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері біобезпеки.
The definition of the term «biological safety» is reflected in the Law of Ukraine «On the State Biosafety System for the Creation, Testing, Transportation and Use of Genetically Modified Organisms», as «the state of the human environment, in which there is no negative influence of its factors (biological, chemical, physical) on biological structure and function of the human personality in the present and future generations, and there is no irreversible negative impact on biological objects the natural environment (the biosphere) and agricultural plants and animals». This article examines the administrative responsibility in the field of biosafety and circulation of food of animal origin. We study the regulation of the term «biological safety» mechanism of legal regulation of biosafety. Analized features and characteristics of legal liability for violation of legislation on biosafety.
Определение термина «биологическая безопасность» отражено в Законе Украины «О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов», как «состояние среды жизнедеятельности человека, при котором отсутствует негативное влияние его факторов (биологических, химических, физических) на биологическую структуру и функцию человеческой личности в настоящем и будущих поколениях, а также отсутствует необратимое негативное влияние на биологические объекты природной среды (биосферу) и сельскохозяйственные растения и животные». В данной статье исследуется Административная ответственность в сфере биологической безопасности и обращения пищевых продуктов животного происхождения. Исследуется правовое регулирование термина «биологическая безопасность», механизм правового регулирования в сфере биобезопасности. Проаланизовано функции и характеристики юридической ответственности за нарушение законодательства в сфере биобезопасности. Приведены случаи административной ответственности за нарушение законодательства в сфере биобезопасности.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7966
ISBN: 978-83-65608-18-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GiP_krakow_2016_33-38.pdf103,39 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU