DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут тваринництва та ветеринарії >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7998

Название: Лев Юркевич і національне питання
Другие названия: Lev Yurkevych and national question
Лев Юркевич и национальный вопрос
Авторы: Сініцький, А. Ц.
Sinitskyy, A.
Синицкий, А. Ц.
Ключевые слова: національно-визвольний рух
national liberation movement
национально-освободительное движение
національне питання
the national question
национальный вопрос
російський більшовизм
the Russian Bolshevism
русский большевизм
централізм
centralism
централизм
великодержавний шовінізм
great-power chauvinism
великодержавный шовинизм
«злиття націй»
«merging of nations»
«слияние наций»
право націй на самовизначення
right to self-determination
право наций на самоопределение
Issue Date: 2017
Издатель: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Библиографическое описание: Сініцький А. Лев Юркевич і національне питання / А. Сініцький // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХІII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 31 берез. 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – С. 76–78.
Аннотация: У статті розглядається проблема взаємовідносин між українськими і російськими соціал-демократами щодо вирішення національного питання на початку XX століття. Відмічено роль Левка Юркевича у цьому протистоянні, який зміг до певної міри розкрити антиукраїнський характер ленінського гасла «про право націй на самовизначення», яке використовували більшовики в тактичних цілях у боротьбі за владу. Зроблено висновок про вагомий внесок української соціал-демократії, зокрема Юркевича, в розробку національної ідеї.
The problem of relations between the Ukrainian and Russian Social Democrats to solve the national question in the early twentieth century. Lev Yurkevich marked role in this confrontation, which could in some way reveal the anti-Ukrainian character of Lenin's slogan «On the right of nations to self-determination» that the Bolsheviks used for tactical purposes in the struggle for power. The conclusion about the significant contribution of the Ukrainian Social-Democrats, particularly in developing Yurkevych national idea.
В статье рассматривается проблема взаимоотношений между украинскими и русскими социал-демократами относительно решения национального вопроса в начале XX века. Отмечена роль Левка Юркевича в этом противостоянии, который смог в некоторой степени раскрыть антиукраинский характер ленинского лозунга «о праве наций на самоопределение», которое использовали большевики в тактических целях в борьбе за власть. Сделан вывод о весомом вкладе украинской социал-демократии, в частности Юркевича, в разработку национальной идеи.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7998
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TTPRNIO_2017_23_76-78.pdf179,69 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University