DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології >
Матеріали конференцій >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8125

Название: Продуктивність корів вітчизняних молочних порід залежно від загальної оцінки за екстер’єрний тип
Другие названия: Продуктивность коров отечественных молочных пород в зависимости от общей оценки за экстерьерный тип
Productivity of cows national dairy breeds depending from their general evaluation of exterior types
Авторы: Кочук-Ященко, О. А.
Кочук-Ященко, А. А.
Kochuk-Yaschenko, A.
Ключевые слова: лінійна оцінка
линейная оценка
linear estimation
молочна продуктивність
молочная продуктивность
milk production
відтворна здатність
воспроизводительная способность
reproductive ability
сила впливу
сила влияния
impact strength
Дата публикации: 2016
Издатель: Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України; Крок
Библиографическое описание: Кочук-Ященко О. Продуктивність корів вітчизняних молочних порід залежно від загальної оцінки за екстер’єрний тип / О. Кочук-Ященко // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 жовт. 2016 р. – Тернопіль : Крок, 2016. – Ч. 1. – С. 51–53.
Аннотация: Селекція молочної худоби українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід ґрунтується на чіткому визначенні цілеспрямованих критеріїв добору та підбору тварин з особливим акцентом на формуванні у них прояву бажаного екстер’єрного типу, оскільки встановлено існування позитивного зв’язку між розвитком більшості статей будови тіла і вимені з основними ознаками молочної продуктивності та показниками довічного використання корів. Рубан Ю. Д. стверджує, що основними показниками в селекції молочної і м’ясної худоби є тип (біологічні і технологічні ознаки) і продуктивність (господарська спрямованість тварин), оскільки тип, фактично підпорядкований напряму продуктивності тварин. Виходячи із зазначеного, метою досліджень було вивчення впливу показників лінійної оцінки за тип на молочну продуктивність і відтворну здатність корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. У статті представлені результати впливу загальної оцінки лінійної класифікації екстер’єру корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід на молочну продуктивність і відтворну здатність. За оптимальних умов годівлі та утримання тварин, які створені в ПАФ «Єрчики», підвищення загальної оцінки сприяє підвищенню молочної продуктивності при деякому зниженні відтворної здатності.
Селекция молочного скота украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород основывается на четком определении целенаправленных критериев отбора и подбора животных с особым акцентом на формировании у них проявления желаемого экстерьерного типа, поскольку установлено существование положительной связи между развитием большинства статей телосложения и вымени с основными признаками молочной продуктивности и показателями пожизненного использования коров. Рубан Ю. Д. утверждает, что основными показателями в селекции молочного и мясного скота является тип (биологические и технологические признаки) и производительность (хозяйственная направленность животных), поскольку тип, фактически подчинен направлению продуктивности животных. Исходя из указанного, целью исследований было изучение влияния показателей линейной оценки за тип на молочную продуктивность и воспроизводительную способность коров украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород. В статье представлены результаты влияния общей оценки линейной классификации экстерьера коров украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород на продуктивность и воспроизводительную способность. При оптимальных условиях кормления и содержания животных, созданные в ПАФ «Эрчики», повышение общей оценки способствует повышению молочной продуктивности при некотором снижении воспроизводительной способности.
This article has presented the results of a comparative evaluation of first-calf cows of Holstein, Ukrainian Black-And-White And Red-And-White dairy breeds of the exterior parameters. It was found that the best exterior parameters had animals of Holstein breed of Ukrainian selection, which indicators are approaching to standards of cows of the Canadian selection.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8125
ISBN: 978-617-692-378-7
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
MKITIRNV_2016_1_51-53.pdf130,06 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ