DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8217

Название: Управлінський контроль в бюджетуванні податків
Другие названия: Управленческий контроль в бюджетировании налогов
Administrative control in budgeting of taxes
Авторы: Савченко, Р. О.
Савченко, Р. А.
Savchenko, R.
Ключевые слова: підприємство
предприятие
enterprise
система оподаткування
система налогообложения
system of taxation
податковий бюджет
налоговый бюджет
tax budget
Дата публикации: 2015
Издатель: Рута
Библиографическое описание: Савчено Р. О. Управлінський контроль в бюджетуванні податків / Р. О. Савченко // Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог європейських стандартів : зб. тез доп. на ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 січ. 2015 р. : в 2-х ч. – Житомир : Рута, 2015. – Ч. 1 : Облікові підсистеми для інформаційного забезпечення аналізу, податкового контролю та функцій управління підприємства. – С. 29–31.
Аннотация: Умови функціонування підприємства визначаються, як правило, фінансово-економічними результатами його діяльності, тобто прибутком, на який істотно впливає система оподаткування. Враховуючи те, що податкове законодавство передбачає своєчасну і повну сплату податкових платежів, а у разі невиконання – відповідні штрафні санкції, підприємству необхідно мати інструментарій, який би дозволяв планувати свої податкові виплати та уникати витрат по сплаті штрафних санкцій. Одним із варіантів може слугувати система управлінського контролю в бюджетуванні податків, спрямована на планування податкових платежів з метою забезпечення їх своєчасної та повної сплати, що буде зменшувати негативний вплив на фінансово-економічні результати діяльності підприємства.
Условия функционирования предприятия определяются, как правило, финансово-экономическими результатами его деятельности, то есть прибылью, на которую существенно влияет система налогообложения. Учитывая то, что налоговое законодательство предусматривает своевременную и полную уплату налоговых платежей, а в случае невыполнения – соответствующие штрафные санкции, предприятию необходимо иметь инструментарий, который бы позволял планировать свои налоговые выплаты и избегать расходов по уплате штрафных санкций. Одним из вариантов может служить система управленческого контроля в бюджетировании налогов, направленная на планирование налоговых платежей с целью обеспечения их своевременной и полной уплаты, которая будет уменьшать негативное влияние на финансово-экономические результаты деятельности предприятия.
Operating of enterprise conditions are determined, as a rule, by the financial-economic results of his activity, id est by an income on that the system of taxation influences substantially. Taking into account that a tax law envisages the timely and complete inpayment of tax payments, and in case of non-fulfillment are corresponding penalty approvals, it is necessary to have a tool that would allow to plan the tax payments and avoid charges on the inpayment of penalty approvals an enterprise. One of variants the administrative checking system can serve in budgeting of taxes, sent to planning of tax payments with the aim of providing of them timely and complete inpayment that will diminish negative influence on the financial-economic results of activity enterprises.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8217
ISBN: 978-617-581-210-5
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
PIOP_2015_1_29-31.pdf251,21 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ