DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
***Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8363

Название: Можливості та ризики формування фінансової самодостатності територіальних громад
Другие названия: Возможности и риски формирования финансовой самодостаточности территориальных общин
Possibilities and risks for formation of the financial self-use of territorial communities
Авторы: Дема, Д. І.
Дема, Д. И.
Demа, D.
Недільська, Л. В.
Недельская, Л. В.
Nedilskaya, L.
Ключевые слова: об’єднані територіальні громади
объединенные территориальные общины
united territorial communities
фінансова самодостатність об’єднаних територіальних громад
финансовая самодостаточность объединенных территориальных общин
financial self-sufficiency of the united territorial communities
ризики реформи децентралізації влади
риски реформы децентрализации власти
risks of decentralization of power
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Дема Д. І. Можливості та ризики формування фінансової самодостатності територіальних громад / Д. І. Дема, Л. В. Недільська // Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. форуму, 27 черв. 2017 р. : у 2-х ч. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – Ч. 1. – С. 73–76.
Аннотация: Наведено можливі ризики реформи з децентралізації влади та формування фінансової самодостатності об’єднаних територіальних громад. Здійснено аналіз розвитку створених протягом 2015-2016 рр. об’єднаних територіальних громад.
Приведены возможные риски реформы по децентрализации власти и формирования финансовой самодостаточности объединенных территориальных общин. Осуществлен анализ развития созданных в течение 2015-2016 гг. объединенных территориальных общин.
The possible risks of the reform of decentralization of power and the formation of financial self-sufficiency of the united territorial communities are presented. The analysis of the development of united territorial communities created during 2015-2016 is carried out.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8363
ISBN: 978-966-8706-88-2
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IEVUSTPPPP_2017_Ch_1_73-76.pdf287,39 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University