DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8377

Название: Захист прав інтелектуальної власності в умовах переходу до постіндустріальної моделі розвитку
Другие названия: Защита прав интеллектуальной собственности в условиях перехода к постиндустриальной модели развития
Protection of the rights of intellectual property in conditions of transition to the post-industrial model of development
Авторы: Ткаченко, О. В.
Ткаченко, А. В.
Tkachenko, O.
Кулага, І. В.
Кулага, И. В.
Kulaga, I.
Ключевые слова: інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
інформаційне суспільство
информационное общество
information society
постіндустріальне суспільство
постиндустриальное общество
post-industrial society
право інтелектуальної власності
право интеллектуальной собственности
intellectual property rights
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Ткаченко О. В. Захист прав інтелектуальної власності в умовах переходу до постіндустріальної моделі розвитку / О. В. Ткаченко, І. В. Кулага // Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. форуму, 27 черв. 2017 р. : у 2-х ч. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – Ч. 1. – С. 157–161.
Аннотация: Розглянуто процес формування інтелектуальної власності, окреслено загрози, проаналізовано проблеми та визначено першочергові заходи в сфері захисту прав інтелектуальної власності в умовах переходу до постіндустріальної моделі розвиток.
Рассмотрен процесс формирования интеллектуальной собственности, определены угрозы, проанализированы проблемы и определены первоочередные меры в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в условиях перехода к постиндустриальной модели развития.
The process of formation of intellectual property is considered, threats are outlined, problems are analyzed and priority measures in the field of protection of intellectual property rights are defined in the conditions of transition to a post-industrial model of development.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8377
ISBN: 978-966-8706-88-2
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IEVUSTPPPP_2017_Ch_1_157-161.pdf291,95 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU