DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Підручники, посібники >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8390

Название: Фінансовий ринок
Другие названия: Финансовый рынок
The financial market
Авторы: Дема, Д. І.
Дема, Д. И.
Dema, D.
Абрамова, І. В.
Абрамова, И. В.
Abramova, I.
Недільська, Л. В.
Недельская, Л. В.
Nedilska, L.
Ключевые слова: фінансовий ринок
финансовый рынок
the financial market
ринок фінансових послуг
рынок финансовых услуг
the financial services market
фондовий ринок
фондовый рынок
the stock market
валютний ринок
валютный рынок
the currency market
фінансові інструменти
финансовые инструменты
financial instruments
Дата публикации: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Дема Д. І. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, Л. В. Недільська ; за заг. ред. Д. І. Деми. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 448 с.
Аннотация: У навчальному посібнику розкрито суть та значення фінансового ринку. Висвітлено економічний зміст та особливості грошового, валютного та кредитного ринків, ринку капіталів та похідних фінансових інструментів. Особливу увагу приділено проблемам становлення, розвитку та державного регулювання фінансового ринку в Україні. До кожного розділу навчальний посібник містить питання для самоперевірки, тестові завдання та задачі. Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, магістрів, аспірантів. Посібник буде корисним також спеціалістам-практикам фондового, кредитного та валютних ринків, підприємцям, фінансистам і менеджерам підприємств та організацій.
В учебном пособии раскрыта суть и значение финансового рынка. Освещены экономическое содержание и особенности денежного, валютного и кредитного рынков, рынка капиталов и производных финансовых инструментов. Особое внимание уделено проблемам становления, развития и государственного регулирования финансового рынка в Украине. К каждому разделу учебное пособие содержит вопросы для самопроверки, тестовые задания и задачи. Предназначено для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, преподавателей, магистров, аспирантов. Пособие будет полезным также специалистам-практикам фондового, кредитного и валютных рынков, предпринимателям, финансистам и менеджерам предприятий и организаций.
The textbook explains the essence and significance of the financial market. The economic content and features of money, currency and credit markets, capital markets and derivative financial instruments are highlighted. Particular attention is paid to the problems of the formation, development and state regulation of the financial market in Ukraine. For each section, the tutorial contains questions for self-examination, test tasks and tasks. It is intended for students of economic specialties of higher educational establishments, teachers, masters, post-graduate students. The manual will also be useful to specialist practitioners of the stock, credit and currency markets, entrepreneurs, financiers and managers of enterprises and organizations.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8390
ISBN: 978-966-8706-81-3
Располагается в коллекциях:Підручники, посібники

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Finansovu runok_2017_448.pdf8,27 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ