DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут економіки і агробізнесу >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8485

Название: Откормочные и мясные качества потомства хряков специализированных линий в белорусской крупной белой породе
Другие названия: Відгодівельні і м’ясні якості потомства кнурів спеціалізованих ліній білоруської великої білої породи
Авторы: Пищелка, Е. В.
Піщелка, О. В.
Pyshchelka, E.
Ключевые слова: генетический потенциал
генетичний потенціал
мясные качества молодняка
м’ясні якості молодняку
среднесуточный прирост
середньодобовий приріст
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Пищелка Е. В. Откормочные и мясные качества потомства хряков специализированных линий в белорусской крупной белой породе / Е. В. Пищелка // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. V Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 203–207.
Аннотация: Свиноводство – традиционная отрасль животноводства Республики Беларусь. Свинина постоянно пользуется большим спросом среди населения республики. Обусловлено это, прежде всего, физико-химическими, морфологическими и технологическими свойствами мяса и сала, которые хорошо сохраняют свои вкусовые качества при консервации и переработке, а также хозяйственно-биологическими особенностями свиней (всеядность, скороспелость, плодовитость и т. д.).
Свинарство – традиційна галузь тваринництва Республіки Білорусь. Свинина постійно користується великим попитом серед населення республіки. Обумовлено це, перш за все, фізико-хімічними, морфологічними і технологічними властивостями м’яса і сала, які добре зберігають свої смакові якості при консервації і переробці, а також господарсько-біологічними особливостями свиней (всеїдність, скоростиглість, плодючість і т. д.).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8485
ISBN: 978-966-8706-89-9
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Organik_2017_203-207.pdf170,35 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU