DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8491

Название: Теорія гештальтів в формуванні соціально-економічних систем
Другие названия: Теория гештальтов в формировании социально-экономических систем
The theory of gestalt in the formation of socio-economic systems
Авторы: Ходаківський, Є. І.
Ходаковский, Е. И.
Khodakivskyi, Ye.
Якобчук, В. П.
Yakobchuk, V.
Іванюк, О. В.
Ivaniuk, O.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Мосієнко, О. В.
Мосиенко, О. В.
Mosienko, O.
Ключевые слова: гештальт-підхід
гештальт-подход
gestalt approach
гештальт
gestalt
ноогештальт
noogestalt
Issue Date: 2017
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Теорія гештальтів в формуванні соціально-економічних систем / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, О. В. Іванюк [та ін.] // Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9 листоп. 2017 р. – К., 2017. – С. 13–19.
Аннотация: Головним інструментом синтелектичного моделювання ми обрали гештальтну конструкцію, що побудована на нашій теоретичні уяві та поєднанні принципів гештальтології: схожість, близькість, суміжність, замкнутість, що формують головний інструмент цілісності – холізм (Х. Еренфельс, В. Кьолер, М. Вертгеймер та ін.). Гештальт-підхід з’явився на стику культурних епох, що знаменують трансформацію багатьох областей знання. У другій половині минулого століття епоха модерна з характерними для неї раціоналізмом і вірою в об’єктивність змінилася епохою постмодерна, відмінною рисою якої було заперечення якої б то не було об’єктивної реальності. Таким чином, гештальт-підхід виявився в авангарді постмодерністської революції.
Главным инструментом синтелектичного моделирования мы выбрали гештальтную конструкцию, которая построена на нашем теоретическом воображении и сочетании принципов гештальтологии: сходство, близость, соседство, замкнутость, формирующие главный инструмент целостности – холизм (Х. Эренфельс, В. Келер, М. Вертгеймер и др. ). Гештальт-подход появился на стыке культурных эпох, знаменующие трансформацию многих областей знания. Во второй половине прошлого века эпоха модерна с характерными для нее рационализмом и верой в объективность сменилась эпохой постмодерна, отличительной чертой которой было отрицание какой бы то ни было объективной реальности. Таким образом, гештальт-подход оказался в авангарде постмодернистской революции.
We chose the gestalt construction based on our theoretical imagination and the combination of the principles of gestaltology: the similarity, proximity, adjacency, closure, forming the main tool of integrity – holism (H. Ehrenfels, V. Köler, M. Wertheimer et al.) The Gestalt approach came at the junction of cultural epochs, which mark the transformation of many areas of knowledge. In the second half of the last century the modern era with the rationalism characteristic of it and the belief in objectivity changed the postmodern era, the distinctive feature of which was the denial of any objective reality. Thus, the Gestalt approach was in the forefront of the postmodern revolution.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8491
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IRNEGTMURAS_2017_13-19.pdf302,19 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University