DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8594

Название: Ефективність використання теплових насосів у системах теплопостачання
Другие названия: Efficiency of using heat pumps in heat supply systems
Эффективность использования тепловых насосов в системах теплоснабжения
Авторы: Медведський, О. В.
Medvedskyi, О.
Медведский, А. В.
Білецький, В. Р.
Biletskyi, V.
Белецкий, В. Р.
Вензовська, В. Н.
Venzovskaya, V.
Вензовская, В. Н.
Ключевые слова: тепловий насос
heat pump
тепловой насос
ефективність
efficiency
эффективность
теплопостачання
heat supply
теплоснабжение
джерело теплоти
heat source
источник теплоты
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Медведський О. В. Ефективність використання теплових насосів у системах теплопостачання / О. В. Медведський, В. Р. Білецький, В. Н. Вензовська // Досвід і проблеми впровадження в Україні технологій підвищення енергоефективності та енергозбереження на основі використання енергетичних установок і комплексів на нетрадиційних і відновлюваних джерелах енергії : зб. доп. першої Всеукр. наук.-практ. конф. наук.-педагог. прац. ф-ту інженерії та енергетики ЖНАЕУ, Житомир, 25–26 трав. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 44–48.
Аннотация: Тепловий насос – це універсальний прилад, що забезпечує виконання трьох операцій – опалення, гаряче водопостачання та кондиціювання. Основна відмінність теплового насосу від всіх інших джерел тепла полягає у виключній можливості використовувати безкоштовну поновлювану низькотемпературну енергію навколишнього середовища. Близько 75–80 % від потужності, яку видає тепловий насос, фактично «викачується» з навколишнього середовища, використовуючи розсіяну енергію ґрунту, води та повітря. І тільки 20–25 % енергії необхідно затратити для роботи самого теплового насоса.
The heat pump is a versatile appliance that provides three operations – heating, hot water supply and air conditioning. The main difference between a heat pump and all other heat sources is the exclusive ability to use free renewable low-temperature energy of the environment. About 75–80 % of the output of the heat pump is actually «pumped» out of the environment, using the scattered energy of soil, water and air. And only 20–25 % of energy must be spent for the heat pump itself.
Тепловой насос – это универсальный прибор, обеспечивающий выполнение трех операций – отопление, горячее водоснабжение и кондиционирование. Основное отличие теплового насоса от всех остальных источников тепла заключается в исключительной возможности использовать бесплатную возобновляемую низкотемпературную энергию окружающей среды. Около 75–80 % от мощности, которую выдает тепловой насос, фактически «скачивается» из окружающей среды, используя рассеянную энергию почвы, воды и воздуха. И только 20–25 % энергии необходимо затратить для работы самого теплового насоса.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8594
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZbdopZhyt_2017_44-48.pdf910,61 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU