DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8602

Название: Методика оцінки ефективності функціонування інституціонального середовища сільськогосподарських підприємств
Другие названия: Методика оценки эффективности функционирования институциональной среды сельскохозяйственных предприятий
The methodology for assessing the efficiency of the functioning of the institutional environment of agricultural enterprises
Авторы: Николюк, О. М.
Николюк, О. Н.
Nykolyuk, O.
Тимонін, Ю. О.
Тимонин, Ю. А.
Tymonin, Yu.
Васько, С. М.
Vasko, S.
Ключевые слова: інституціональне середовище
институциональная среда
institutional environment
функція інституціонального середовища
функция институциональной среды
function of the institutional environment
сільськогосподарське підприємство
сельскохозяйственное предприятие
agricultural enterprise
ефективність функціонування
эффективность функционирования
efficiency of functioning
теорія нечітких множин
теория нечетких множеств
fuzzy logic theory
Issue Date: 2017
Издатель: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України
Библиографическое описание: Николюк О. М. Методика оцінки ефективності функціонування інституціонального середовища сільськогосподарських підприємств / О. М. Николюк, Ю. О. Тимонін, С. М. Васько // Проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 428–434.
Аннотация: Розроблено класифікацію функцій елементів інституціонального середовища сільськогосподарських підприємств залежно від сфери їх функціонування. Ідентифіковано прояви недостатньої дієвості інституціонального середовища у розрізі різних малих, середніх і великих товаровиробників, а також для сільськогосподарських підприємств, що входять до структури агрохолдингових формувань. Запропоновано методику оцінки ефективності функціонування елементів інституціонального середовища суб’єктів агробізнесу на основі застосування положень теорії нечіткої логіки на базі розширення MatLab Fuzzy Logic Toolbox. Визначено рівень виконання елементами інституціонального середовища конкуренції сільськогосподарських підприємств функцій законотворчості, підтримки підприємництва, ринкової регуляції, контрактації, інформаційного забезпечення, держпідтримки, інновацій і трансферу технологій, кредитування.
Разработана классификация функций элементов институциональной среды сельскохозяйственных предприятий в зависимости от сферы их функционирования. Идентифицированы формы проявления недостаточной действенности институциональной среды в разрезе малых, средних и больших товаропроизводителей, а также для сельскохозяйственных предприятий, входящих в структуру агрохолдинговых формирований. Предложена методика оценки эффективности функционирования элементов институциональной среды субъектов агробизнеса на основе применения положений теории нечеткой логики на базе расширения MatLab Fuzzy Logic Toolbox. Определен уровень выполнения элементами институциональной среды конкуренции сельскохозяйственных предприятий функций законотворчества, поддержки предпринимательства, рыночной регуляции, контрактации, информационного обеспечения, госпомощи, инноваций и трансфера технологий, кредитования.
The classification of functions of the elements of the institutional environment of agricultural enterprises is developed depending on the sphere of their functioning. There identified forms of manifestation of insufficient efficiency of the institutional environment regarding small, medium and large commodity producers, as well as agricultural enterprises that are part of the structure of agro-holdings. The methodology for assessing functional efficiency of the elements of the institutional environment of agribusiness entities on the basis of applying the provisions of the fuzzy logic theory on the basis of extension of the MatLab Fuzzy Logic Toolbox is proposed. The level of implementing by the elements of the institutional environment of agricultural enterprises’ competitiveness the functions of law-making, support of entrepreneurship, market regulation, contracting, information support, state support, innovation and technology transfer, and lending is determined.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8602
ISSN: 2311-1186
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PR_2017_1_428-434.pdf389,01 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU