DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8635

Название: Право власності на природні об’єкти та їх ресурси
Другие названия: Ownership of natural objects and their resources
Право собственности на природные объекты и их ресурсы
Авторы: Вознюк, О. В.
Voznyuk, O.
Ключевые слова: право власності
ownership
право собственности
природні об’єкти
natural objects
природные объекты
природні ресурси
natural resources
природные ресурсы
екологічне право
environmental law
экологическое право
цивільне право
civil law
гражданское право
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Вознюк О. В. Право власності на природні об’єкти та їх ресурси / О. В. Вознюк // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 339–341.
Аннотация: Власність як економічна категорія є найбільш ефективним і гарантованим засобом реалізації економічних інтересів громадян, їх окремих груп та суспільства в цілому у галузі виробництва та задоволення споживчих потреб. У соціальному житті відносини власності виступають як відносини між людьми у процесі привласнення ними матеріальних благ, здійснення їх обміну, розподілу та споживання для задоволення матеріальних і духовних потреб. Тому сутність відносин власності полягає в їх соціальному характері, оскільки відносини власності не можуть існувати поза суспільством.
Ownership as an economic category is the most effective and guaranteed means of realizing the economic interests of citizens, their separate groups and society as a whole in the field of production and meeting consumer needs. In social life, property relations are the relations between people in the process of appropriating them material goods, the implementation of their exchange, distribution and consumption to meet material and spiritual needs. Therefore, the essence of property relations lies in their social nature, since property relations can not exist outside society.
Собственность как экономическая категория является наиболее эффективным и гарантированным средством реализации экономических интересов граждан, их отдельных групп и общества в целом в области производства и удовлетворения потребительских нужд. В социальной жизни отношения собственности выступают как отношения между людьми в процессе присвоения ими материальных благ, осуществление их обмена, распределения и потребления для удовлетворения материальных и духовных потребностей. Поэтому сущность отношений собственности заключается в их социальном характере, поскольку отношения собственности не могут существовать вне общества.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8635
ISBN: 978-966-8706-77-6
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
STRPDvUtS_2016_339-341.pdf329,4 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU