DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
***Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8698

Название: Екологічно сертифіковане виробництво у контексті розширення можливостей екологічних інновацій
Другие названия: Экологически сертифицированное производство в контексте расширения возможностей экологических инноваций
Environmentally certified manufacturing in the context of expansion of environmental innovations
Авторы: Чайкін, О. В.
Чайкин, А. В.
Chaikin, О.
Ключевые слова: екологічна сертифікація
экологическая сертификация
ecological certification
сільськогосподарське виробництво
сельскохозяйственное производство
agricultural production
збалансований розвиток
сбалансированное развитие
balanced development
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Чайкін О. В. Екологічно сертифіковане виробництво у контексті розширення можливостей екологічних інновацій / О. В. Чайкін // Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. форуму, 27 черв. 2017 р. : у 2-х ч. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – Ч. 2. – С. 20–22.
Аннотация: У процесі динамічного розвитку суспільства відбуваються як кількісні, так і якісні зміни системи потреб та ціннісних орієнтирів сфери соціальних та екологічних інновацій. Досліджено взаємозв’язок між зростанням доходів на душу населення та кількістю екологічно сертифікованих виробництв.
В процессе динамического развития общества происходят как количественные, так и качественные изменения системы потребностей и ценностных ориентиров сферы социальных и экологических инноваций. Исследована взаимосвязь между ростом доходов на душу населения и количеством экологически сертифицированных производств.
In the process of dynamic development of society there are both quantitative and qualitative changes in the system of needs and values of the sphere of social and environmental innovations. The interrelation between income growth per capita and the number of ecologically certified productions is investigated.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8698
ISBN: 978-966-8706-88-2
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IEVUSTPPPP_2017_Ch_2_20-22.pdf280,61 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University