DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8769

Название: Поширення хвороб та шкідників у лісах Рівненської області
Другие названия: Распространение болезней и вредителей в лесах Ровенской области
Spreading diseases and pests in the forests of Rivne region
Авторы: Турко, В. М.
Турко, В. Н.
Turko, V.
Вишневський, А. В.
Вишневский, А. В.
Vyshnevskyi, А.
Сірук, Ю. В.
Сирук, Ю. В.
Siruk, Yu.
Печенюк, Є. П.
Печенюк, Е. П
Pecheniuk, Ye.
Ключевые слова: санітарно-оздоровчі заходи
санитарно-оздоровительные мероприятия
sanitary and sanatory events
санітарні рубки
санитарные рубки
sanitary cuts
санітарний стан лісів
санитарное состояние лесов
sanitary condition of the forests
динаміка хвороб та шкідників
динамика болезней и вредителей
dynamics of diseases and pests
Рівненське ОУЛМГ
Ровенское ОУЛОХ
Rivne Regional Hunting Organization
Issue Date: 2016
Издатель: Національний лісотехнічний університет України
Библиографическое описание: Поширення хвороб та шкідників у лісах Рівненської області / В. М. Турко, А. В. Вишневський, Ю. В. Сірук, Є. П. Печенюк // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2016. – Вип. 26.5 – С. 170–177.
Аннотация: Розглянуто особливості поширення та динаміку розвитку осередків хвороб і шкідників у лісах Рівненської області. Висвітлено основні проблеми та тенденції санітарного стану лісів та наведено характеристику осередків шкідників і хвороб лісу для Рівненського ОУЛМГ. З метою охорони та захисту лісів під час ведення лісового господарства потрібно встановлювати і здійснювати комплекс санітарно-оздоровчих заходів і санітарних вимог. Санітарно-оздоровчі заходи є частиною профілактичних заходів, які проводять лісокористувачі для збереження стійкості насаджень, запобігання розвиткові патологічних процесів у лісі, зниження шкоди, якої завдають шкідники, хвороби, стихійні природні явища та техногенні впливи.
Рассмотрены особенности распространения и динамику развития очагов болезней и вредителей в лесах Ровенской области. Освещены основные проблемы и тенденции санитарного состояния лесов и приведена характеристика очагов вредителей и болезней леса для Ровенского ОУЛОХ. С целью охраны и защиты лесов при ведении лесного хозяйства нужно устанавливать и осуществлять комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий и санитарных требований. Санитарно-оздоровительные мероприятия являются частью профилактических мероприятий, проводимых лесопользователями с целью сохранения устойчивости насаждений, предотвращения развития патологических процессов в лесу, снижения ущерба, наносимого вредителями, болезнями, стихийными природными явлениями и техногенными воздействиями.
The peculiarities of spreading and dynamics of development of the locations of diseases and pests in the forests of Rivne region are examined. This showed main problems and tendencies of sanitary condition of forests and gave characteristics of locations of pests and diseases of forests in Rivne Regional Hunting Organization. In order to protect and preserve forests when forestry proceedings, a complex of sanitary and sanatory events and sanitary requirements are taking place. Some sanitary and sanatory events are the part of preventative measures that take place by the forest users in order to preserve stability of plants, prevention of development of pathological processes in the forest, decrease of damage that is caused by the pests, diseases, natural phenomena and technogenic effects.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8769
ISSN: 1994-7836
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VNLTU_ 2016_170-177.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University