DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра захисту рослин >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8834

Название: Біоекологічні особливості топінамбуру при вирощуванні в зоні Полісся України
Другие названия: Биоэкологические особенности топинамбура при выращивании в зоне Полесья Украины
Bioecological features of a topinambur in growing in the Polissya area of Ukraine
Авторы: Положенець, В. М.
Положенец, В. М.
Polozhenets, V.
Немерицька, Л. В.
Немерицкая, Л. В.
Nemerytska, L.
Беганов, В. Р.
Beganov, V.
Ключевые слова: бульби топінамбуру
клубни топинамбура
topinambur tubers
сорти топінамбуру
сорта топинамбура
varieties of topinambur
вирощування топінамбуру
выращивание топинамбура
cultivation of topinambur
Issue Date: 2017
Издатель: Товариство мікробіологів України ім. С. М. Виноградського; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; СПОЛОМ
Библиографическое описание: Положенець В. М. Біоекологічні особливості топінамбуру при вирощуванні в зоні Полісся України / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, В. Р. Беганов // XV з’їзд Товариства мікробіологів України iм. С. М. Виноградського : тези доп., (м. Одеса, 11–15 верес. 2017 р.). – Л. : СПОЛОМ, 2017. – С. 88.
Аннотация: Топінамбур відноситься до числа культур з групи коренебульбоплодів, який має велике значення у вирішенні світової продовольчої проблеми. Ця культура широко використовується для харчування людей, виробництва біопалива, спирту, ліків, фруктового цукру, лікувально-дієтичних продуктів тощо. Відходи після технологічної переробки доцільно використовувати для годівлі тварин і птиці.
Топинамбур относится к числу культур из группы корнеклубнеплодов, который имеет большое значение в решении мировой продовольственной проблемы. Эта культура широко используется для питания людей, производства биотоплива, спирта, лекарств, фруктового сахара, лечебно-диетических продуктов и тому подобное. Отходы после технологической переработки целесообразно использовать для кормления животных и птицы.
Topinambur is among the crops from the group of root crops, which is very important in solving the world food problem. This culture is widely used for human nutrition, biofuel production, alcohol, medicines, fruit sugar, therapeutic and dietary products, etc. Waste after technological processing is expedient to use for feeding animals and poultry.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8834
ISBN: 978-966-919-301-8
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZTMU_2017_88.pdf292,69 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU