DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8845

Название: Сучасні підходи до формування ефективних систем адміністрування в аграрному секторі
Другие названия: Современные подходы к формированию эффективных систем администрирования в аграрном секторе
Modern approaches to the formation of efficient administrative systems in the agricultural sector
Авторы: Присяжнюк, О. Ф.
Prysiazhniuk, O.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: система управління
система управления
management system
ділове адміністрування
деловое администрирование
business administration
виробництво
производство
production
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Присяжнюк О. Ф. Сучасні підходи до формування ефективних систем адміністрування в аграрному секторі / О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова // Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку : матеріали III наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів, студентів з міжнар. участю, 29 листоп. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 43–44.
Аннотация: Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Забезпечення розвитку економіки – одне з основних завдань державного управління, запорукою забезпечення виконання якого є використання сучасних підходів до адміністрування. Зважаючи на динамічність, та випадковий характер змін, що відбуваються у макросередовищі, вирішальна роль у забезпеченні зростання економічної ефективності діяльності сучасних аграрних підприємств відводиться формуванню та застосуванню дієвої системи адміністрування.
Постановка проблемы и анализ последних исследований. Обеспечение развития экономики – одна из основных задач государственного управления, залогом обеспечения выполнения которого является использование современных подходов к администрированию. Учитывая динамичность, и случайный характер изменений, происходящих в макросреде, решающая роль в обеспечении роста экономической эффективности деятельности современных аграрных предприятий отводится формированию и применению эффективной системы администрирования.
Problem statement and analysis of recent research. Ensuring economic development is one of the main tasks of the state administration, the key to ensuring the implementation of which is the use of modern approaches to administration. Given the dynamism, and the random nature of the changes taking place in the macro environment, the decisive role in ensuring the growth of economic efficiency of the activity of modern agrarian enterprises is given to the formation and application of an effective administration system.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8845
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MASE_2017_43-44.pdf171,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University