DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8859

Название: Інновації в науці та освіті: формування професійних компетентностей у студентів економічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Cтатистика»
Другие названия: Инновации в науке и образовании: формирование профессиональных компетенций у студентов экономических специальностей при изучении дисциплины «Статистика»
Innovation in science and education: the formation of professional competencies among students of economic specialties in the study of the discipline «Statistics»
Авторы: Чугаєвська, С. В.
Чугаевская, С. В.
Chugaievska, S.
Ключевые слова: облік
учет
accounting
звітність
отчетность
reporting
соціально-економічна статистика
социально-экономическая статистика
socio-economic statistics
галузева статистика
отраслевая статистика
industry statistics
статистичні методи
статистические методы
statistical methods
Issue Date: 2018
Издатель: Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці
Библиографическое описание: Чугаєвська С. В. Інновації в науці та освіті: формування професійних компетентностей у студентів економічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Cтатистика» / С. В. Чугаєвська // Інновації в науці та освіті: виклики сучасності : зб. наук. есе учасників стажування для освітян. – Варшава, 2018. – С. 179–183.
Аннотация: Сучасні підходи до вивчення статистики в країні базуються на зростаючому інтересі, який викликаний сучасним розвитком економіки, формуванням ринкових відносин, розвитком різноманітних форм господарювання, здійсненням економічних реформ, які зачіпають інтереси кожної людини. У статистичних даних, що відбивають хід цих процесів і які є інформаційною базою для здійснення відповідних управлінських рішень, кожний з нас шукає результати реформ.
Современные подходы к изучению статистики в стране базируются на растущем интересе, который вызван современным развитием экономики, формированием рыночных отношений, развитием различных форм хозяйствования, осуществлением экономических реформ, затрагивающих интересы каждого человека. В статистических данных, которые отражают ход этих процессов и являются информационной базой для осуществления соответствующих управленческих решений, каждый из нас ищет результаты реформ.
Modern approaches to the study of statistics in the country are based on the growing interest that is caused by the current development of the economy, the formation of market relations, the development of diverse forms of economic management, the implementation of economic reforms that affect the interests of each person. In statistical data that reflects the progress of these processes and which is the information base for the implementation of appropriate management decisions, each of us is looking for the results of reforms.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8859
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IvNtOVS_2018_179-183.pdf384,77 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University