DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва >
Матеріали конференцій >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8945

Название: Удосконалення технології виробництва свинини в умовах СТОВ «Можарівське» Овруцького району Житомирської області
Другие названия: Совершенствование технологии производства свинины в условиях СООО «Можаровское» Овручского района Житомирской области
Improvement of the pork production technology in the conditions of the Mozharovske SOOO Ovruchsky district of Zhytomyr region
Авторы: Можаровська, В. В.
Можаровская, В. В.
Mozharovskaya, V.
Вербельчук, Т. В.
Verbelchuk, T.
Ключевые слова: технологія
технология
technology
виробництво
производство
production
свинина
pork
удосконалення
усовершенствование
improvements
утримання
содержание
content
годівля
кормление
feeding
Дата публикации: 2016
Издатель: Подільський державний аграрно-технічний університет
Библиографическое описание: Можаровська В. В. Удосконалення технології виробництва свинини в умовах СТОВ «Можарівське» Овруцького району Житомирської області / В. В. Можаровська, Т. В. Вербельчук // Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва : матеріали III міжнар. наук. конф. студ. та учнів. молоді, 27–28 жовт. 2016 р. / Подільський держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. – С. 166–168.
Аннотация: Пріоритет розвиткові свинарства надається завдяки таким виключно важливим біологічно-господарським особливостям свиней, як багатоплідність, всеїдність і економне використання кормів. В збільшенні інтенсифікації свинарства в сучасних умовах важливу роль відіграє індустріальний розвиток галузі на інноваційно-інвестиційній основі, основний зміст якого полягає в перебудові виробництва за індустріальним типом, в якісних змінах у технології й організації виробництва, в його спеціалізації і концентрації, у перетворенні праці в різновид індустріальної й підвищення її продуктивності. Тому вибору технології і розробці її основних параметрів необхідно надавати першочергового значення, перед тим як заводити свиней з метою одержання вагомих прибутків від них.
Приоритет развитию свиноводства предоставляется благодаря таким исключительно важным биологически-хозяйственным особенностям свиней, как многоплодие, всеядность и экономное использование кормов. В увеличении интенсификации свиноводства в современных условиях важную роль играет индустриальное развитие отрасли на инновационно-инвестиционной основе, основное содержание которого заключается в перестройке производства за индустриальным типом, в качественных изменениях в технологии и организации производства, в его специализации и концентрации, в превращении труда в разновидность индустриального и повышение ее производительности. Поэтому выбору технологии и разработке ее основных параметров необходимо придавать первостепенное значение, перед тем как заводить свиней с целью получения весомых доходов от них.
The priority for the development of pig breeding is due to such extremely important biological and economic peculiarities of pigs, as multiplicity, all-purpose and economical use of feed. In the context of increasing the intensification of pig breeding in the modern conditions, the industrial development of the industry plays an important role on the innovation and investment basis, the main content of which is the restructuring of production according to the industrial type, in qualitative changes in the technology and organization of production, in its specialization and concentration, in the transformation of labor into a variety industrial and increase its productivity. Therefore, the choice of technology and the development of its basic parameters must be given priority, before starting the pigs in order to obtain significant profits from them.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8945
ISBN: 978-617-620-223-3
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
SPVPTV_2016_166-168.pdf109,34 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ