DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут екології та лісу >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9058

Название: Теоретичні та методичні аспекти вивчення ентомофауни напівприродних біотопів
Авторы: Ковтун, Т. І.
Kovtun, T.
Ключевые слова: добові міграції комах
совкоподібні
екологічні індекси
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Ковтун Т. І. Теоретичні та методичні аспекти вивчення ентомофауни напівприродних біотопів / Т. І. Ковтун // Наукові читання – 2017 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ, Наук.-інновац. ін-т екології та лісу. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 106–109.
Аннотация: Постановка проблеми. Напівприродні біотопи є надзвичайно важливими та цікавими з точки зору вивчення їх ентомофауни. Адже такі екосистеми знаходяться в процесі активної трансформації. Як відомо, згідно законів екології, чинники довкілля впливають на біологічні системи сукупно, через прямі, а частіше – опосередковані зв’язки (Реймерс, 1990). На механізми формування напівприродних біотопів в останні роки впливають такі чинники, як вилучення з обробітку орних земель, суттєве зменшення обсягів використання засобів захисту рослин та тенденції до глобального потепління клімату. За цих умов відбувається перебудова напівприродних фітоасоціацій (фітоценозів перелогів, лук, пасовищ, залишків природних екосистем). Перебудова фітоценозів через трофічні ланцюги призводить до зміни ентомоценозів; багато видів комах можуть взагалі зникнути у зв’язку із втратою екологічної ніші. Процес сукцесії, що відбувається в напівприродних біотопах, значно впливає на екологічну структуру ентомокомплексів даних територій, значною та важливою складовою яких є надродина совкоподібні (Noctuoidea). Збалансованість екологічної структури популяцій цих метеликів є одним із важливих показників формування та функціонування таких екосистем. Враховуючи вище перелічені тенденції, стає зрозумілою актуальність досліджень екологічної структури ентомокомплексів напівприродних біотопів.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9058
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nauk_chyt_2017_106-109.pdf379,53 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU