DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут економіки і агробізнесу >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9186

Название: Условия живучести биологических объектов в проблеме экологической безопасности
Другие названия: Умови живучості біологічних об’єктів в проблемі екологічної безпеки
Авторы: Тимонин, Ю. А.
Тимонін, Ю. О.
Timonin, Yu.
Ключевые слова: экологическая безопасность
екологічна безпека
теория живучести
теорія живучості
математическое моделирование
математичне моделювання
Issue Date: 2015
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Тимонин Ю. А. Условия живучести биологических объектов в проблеме экологической безопасности / Ю. А. Тимонин // Наукові читання – 2015 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ, ф-т обліку та фінансів. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 117–120.
Аннотация: Экологическая безопасность, по определению, это состояние защищенности биологических объектов и природной среды в целом от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. В основе решения проблемы экологической безопасности лежит математическое обеспечение управления защищенностью биологического объекта от вредных влияний среды. Требуемое математическое обеспечение должно обеспечивать адекватное описание поведения биологического объекта в агрессивной среде.
Екологічна безпека, за визначенням, це стан захищеності біологічних об’єктів і природного середовища в цілому від негативного впливу господарської та іншої діяльності, надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, їх наслідків. В основі вирішення проблеми екологічної безпеки лежить математичне забезпечення управління захищеністю біологічного об’єкта від шкідливих впливів середовища. Необхідне математичне забезпечення повинно забезпечувати адекватний опис поведінки біологічного об’єкта в агресивному середовищі.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9186
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nauk_chyt_2015_117-120.pdf307,57 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU