DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
***Кафедра загальної екології >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9390

Название: Сучасні методи збереження біорізноманіття сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)
Другие названия: Современные методы сохранения биоразнообразия сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)
Modern methods of preserving the biological diversity of pine (Pinus sylvestris L.)
Авторы: Матковська, С. І.
Матковская, С. И.
Matkovska, S.
Світельський, М. М.
Свительский, Н. М.
Svitelskyi, M.
Іщук, О. В.
Ищук, О. В.
Ishchuk, O.
Пінкіна, Т. В.
Пинкина, Т. В.
Pinkina, T.
Федючка, М. І.
Федючка, Н. И.
Feduchka, M.
Ключевые слова: збереження
сохранение
preservation
сосна звичайна
сосна обыкновенная
pine is common
біорізноманіття
биоразнообразие
biodiversity
Issue Date: 2018
Издатель: Херсонський державний аграрний університет, Олді-плюс
Библиографическое описание: Сучасні методи збереження біорізноманіття сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) / С. І. Матковська, М. М. Світельський, О. В. Іщук [та ін.] // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : до 60-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича : [зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф, 25–26 жовт. 2018 р.]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – С. 170–172.
Аннотация: Створення лісових культур із популяцій різного географічного походження сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) дозволяють зберігати генетичний матеріал різних популяцій одного виду на невеликій території. Робота зі створення географічних культур в Україні розпочалась в середині минулого століття і продовжується по сьогодні. Вивчення особливостей росту та біологічних особливостей виду в географічних культурах дозволяє поглибити знання про основні лісоутворюючі види.
Создание лесных культур с популяций разного географического происхождения сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) позволяют хранить генетический материал различных популяций одного вида на небольшой территории. Работа по созданию географических культур в Украине началась в середине прошлого века и продолжается по сей день. Изучение особенностей роста и биологических особенностей вида в географических культурах позволяет углубить знания об основных лесообразующие виды.
Creation of forest crops from populations of different geographical origin of pine (Pinus sylvestris L.) allows to store genetic material of different populations of one species in a small area. Work on the creation of geographical cultures in Ukraine began in the middle of the last century and continues to this day. Study of the peculiarities of the growth and biological characteristics of the species in the geographical cultures allows to deepen knowledge about the main forest species.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9390
ISBN: 978-966-289-230-7
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SMZBSZ_2018_170-172.pdf71,88 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University