DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9396

Название: Оцінка стабільності вакуумного режиму мобільної доїльної установки
Другие названия: Assessment of the stability of the vacuum mode of the mobile milking machine
Оценка стабильности вакуумного режима мобильной доильной установки
Авторы: Медведський, О. В.
Medvedskyi, O.
Медведский, А. В.
Ключевые слова: мобільна доїльна установка
mobile milking machine
мобильная доильная установка
стабільний тиск
stable pressure
стабильное давление
вакуумний балон
vacuum tank
вакуумный баллон
Issue Date: 2017
Издатель: Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція; Крок
Библиографическое описание: Медведський О. Оцінка стабільності вакуумного режиму мобільної доїльної установки / О. Медведський // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 30 листоп. 2017 р. – Тернопіль : Крок, 2017. – Ч. 1 – С. 276–278.
Аннотация: Найбільш привабливими засобами машинного доїння корів для особистих селянських господарств слугують мобільні доїльні установки. Основною перевагою обладнання даного типу є доступна вартість та мобільність, що розширює можливості використання як у приміщеннях утримання корів так і на пасовищах [1, 2]. Проте мобільні доїльні установки різних фірм-виробників мають відмінності щодо конструкційно-технологічних параметрів вакуумної системи. Це проявляється у неоднаковому співвідношенні між об’ємами вакуумної мережі та молокозбірника при різній швидкодії вакуумного насоса.
The most attractive means of machine milking of cows for personal farms are mobile milking installations. The main advantage of this type of equipment is affordability and mobility, which extends the use of both cows and pasture holdings [1, 2]. However, mobile milking plants of different manufacturers have differences in the design and technological parameters of the vacuum system. This is manifested in the unequal relationship between the volumes of the vacuum network and the milk bag with different speeds of the vacuum pump.
Наиболее привлекательными средствами машинного доения коров для личных крестьянских хозяйств служат мобильные доильные установки. Основным преимуществом оборудования данного типа является доступная стоимость и мобильность, что расширяет возможности использования как в помещениях содержания коров так и на пастбищах [1, 2]. Однако мобильные доильные установки различных фирм-производителей имеют различия по конструкционно-технологических параметрам вакуумной системы. Это проявляется в неодинаковом соотношении между объемами вакуумной сети и Молокосборники при различной производительности вакуумного насоса.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9396
ISBN: 978-617-692-448-7
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZbdopTernop_2017_276-278.pdf266,22 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU