DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі тварин та технології кормів >
Патенти >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9461

Название: Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris
Другие названия: Способ определения антибактериальной активности меда по отношению к Proteus vulgaris
Method of determining the antibacterial activity of honey relative to Proteus vulgaris
Авторы: Лісогурська, О. В.
Лисогурская, О. В.
Lisogurska, О.
Лісогурська, Д. В.
Лисогурская, Д. В.
Lisogurska, D.
Фурман, С. В.
Furman, S.
Кривий, М. М.
Кривой, М. Н.
Kryvyi, М.
Шиманська, В. В.
Шиманская, В. В.
Shymanska, V.
Лисенко, О. М.
Лысенко, О. Н.
Lysenko, O.
Діхтяр, О. О.
Дихтяр, Е. А.
Dyhtyar, O.
Андрійчук, В. Ф.
Андрийчук, В. Ф.
Andriychyk, V.
Ковальчук, І. В.
Ковальчук, И. В.
Kovalchuk, I.
Кураченко, Н. М.
Кураченко, Н. Н.
Kurachenko, N.
Дорохов, В. І.
Дорохов, В. И.
Dorohov, V.
П’ясківський, В. М.
Пясковский, В. М.
Pyaskivskiy, V.
Шуляр, Альона Л.
Шуляр, Алена Л.
Shulyar, Alyona
Шуляр, Аліна Л.
Шуляр, Алина Л.
Shulyar, Alina
Ключевые слова: Proteus vulgaris
антибактеріальна активність меду
антибактериальная активность меда
antibacterial activity of honey
мед
honey
мікроорганізми
микроорганизмы
microorganisms
Дата публикации: 12-Ноя-2018
Издатель: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Библиографическое описание: Пат. на кор. модель 129686 Україна, МПК A61K 35/00, A01K 59/00, C12Q 1/00, C12R 1/37, G01N 1/28. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris / Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М., Дорохов В. І., П’ясківський В. М., Шуляр Альона Л., Шуляр Аліна Л. ; заявник і патентовласник Житомирський нац. агроекол. ун-т. – № u 2018 04429 ; заявл. 23.04.2018 ; дата публікації 12.11.2018, Бюл. № 21.
Аннотация: Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Proteus vulgaris, у якому готують однакові за об’ємом розчини меду в м’ясо-пептотшому бульйоні 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, засівають культурою тест-штаму Proteus vulgaris та інкубують протягом 24–48 годин при 37 °C. Здійснюють перепосів засіяних розчинів меду на тверде живильне середовище, інкубують перепосіви протягом 24–48 годин при 37 °C, і визначають антибактеріальну активність меду по відношенню до Proteus vulgaris. Додатково готують аналогічні за об’ємом розчини меду в м’ясо-пептонному бульйоні 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 та контрольний зразок м’ясо-пептонного бульйону, які засівають культурою тест-штаму Proteus vulgaris. Як тверде живильне середовище використовують агар Плоскірева, а перепосів засіяних та інкубованих розчинів меду і контрольного зразка м’ясо-пептонного бульйону на агар Плоскірева та їх наступну інкубацію проводять для кожного розчину меду і контрольного зразка м’ясо-пептонного бульйону. Використовують мед, що зберігався в умовах, які виключають зміни хімічного складу меду та його фізичних і антибактеріальних властивостей. Кінцеве визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Proteus vulgaris здійснюють, виходячи з концентрацій меду, що виявляють бактеріостатичну дію за критеріями: перепосіви з виявленим слабким ростом колоній мікроорганізмів, вважають пригніченими розчином меду із помірними бактеріостатичними властивостями, а перепосіви з виявленим помірним ростом колоній мікроорганізмів, вважають пригніченими розчином меду із слабкими бактеріостатичними властивостями.
Способ определения антибактериальной активности меда по отношению к Proteus vulgaris, в котором готовят одинаковые по объему растворы меда в мясо-пептотшому бульоне 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, засевают культурой тест-штамма Proteus vulgaris и инкубируют в течение 24–48 часов при 37 °C. Осуществляют перепосев засеянных растворов меда на твердую питательную среду, инкубируют перепосев в течение 24–48 часов при 37 °C, и определяют антибактериальную активность меда по отношению к Proteus vulgaris. Дополнительно готовят аналогичные по объему растворы меда в мясо-пептонному бульоне 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и контрольный образец мясо-пептонного бульона, которые засевают культурой тест-штамма Proteus vulgaris. Как твердую питательную среду используют агар Плоскирева, а перепосев засеянных и инкубированных растворов меда и контрольного образца мясо-пептонного бульона на агар Плоскирева и их последующую инкубацию проводят для каждого раствора меда и контрольного образца мясо-пептонного бульона. Используют мед, хранившийся в условиях, исключающих изменение химического состава меда и его физических и антибактериальных свойств. Конечное определение антибактериальной активности меда по отношению к Proteus vulgaris осуществляют, исходя из концентраций меда, оказывающие бактериостатическое действие по критериям: перепосевы с выявленным слабым ростом колоний микроорганизмов, считают подавленными раствором меда с умеренными бактериостатическими свойствами, а перепосевы с выявленным умеренным ростом колоний микроорганизмов, считают подавленными раствором меда со слабыми бактериостатическими свойствами.
A method for determining the antibacterial activity of honey in relation to Proteus vulgaris, which produces the same amount of honey in a meat-pepper broth 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, are sown with Proteus vulgaris test strain and incubated for 24–48 hours at 37 °C. Carry out transpositions of sown honey solutions on solid nutrient medium, incubate overdoses for 24–48 hours at 37 °C, and determine the antibacterial activity of honey in relation to Proteus vulgaris. Additionally, similar amounts of honey in a 1:1, 1:2, 1:3, 1:2, 1:3, 1:4, and control samples of meat-pepton broth are planted with culture of the Proteus vulgaris test strain. As a plasticizer agar is used as a solid nutrient medium, and peresoles of sown and incubated honey solutions and a control sample of meat-pepton broth on Plakhokirev agar and their subsequent incubation are carried out for each solution of honey and a control sample of meat-pepton broth. Use honey stored in conditions that exclude changes in the chemical composition of honey and its physical and antibacterial properties. The final determination of the antibacterial activity of honey in relation to Proteus vulgaris is carried out on the basis of the concentrations of honey that exhibit bacteriostatic action according to the criteria: transpositions with detected weak growth of microorganism colonies, are considered suppressed by the solution of honey with moderate bacteriostatic properties, and repositionings with detected moderate growth of microorganism colonies, they consider the suppressed solution of honey with weak bacteriostatic properties.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9461
Располагается в коллекциях:Патенти

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Patent_129686.pdf177,34 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ