DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9478

Название: Поширеність металоносійства і травматичного ретикуліту серед корів приватного сектору та його взаємозв’язок із виникненням отельної та післяотельної патології
Другие названия: Распространенность металлоносительства и травматического ретикулита среди коров частного сектора и его взаимосвязь с возникновением отельной и послеотельной патологии
Prevalence of metallic foreign-body ingestion and traumatic reticulitis among cows of private sector and their interrelation with calving and post-calving pathology
Авторы: Захарін, В. В.
Захарин, В. В.
Zakharin, V.
Грищук, Г. П.
Grishchuk, G.
Євтух, Л. Г.
Евтух, Л. Г.
Yevtukh, L.
Трохименко, В. З.
Trohymenko, V.
Ключевые слова: корова
cow
зондування
зондирование
probing
металоносійство
металлоносительство
metallic foreign-body ingestion
травматичний ретикуліт
травматический ретикулит
traumatic reticulitis
отелення
отел
calving
післяотельний період
послеотельный период
post-calving period
фетоплацентат
fetoplacentat
Issue Date: 2018
Издатель: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок; Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Поширеність металоносійства і травматичного ретикуліту серед корів приватного сектору та його взаємозв’язок із виникненням отельної та післяотельної патології / В. В. Захарін, Г. П. Грищук, Л. Г. Євтух, В. З. Трохименко // Наук.-техн. бюл. Держ. н.-д. контрольного ін-ту вет. препаратів та кормових добавок і Ін-ту біології тварин. – 2018. – Вип. 19, № 2. – С. 240–246.
Аннотация: Досліджено розповсюдження металоносійства і травматичного ретикуліту у корів приватного сектору та їх взаємозв’язок з виникненням отельної і після отельної патології. Слід зазначити, що з 426 випадків захворювання корів травматичним ретикулітом, що протікав у субклінічній чи в гострій формі, у 173 корів (40,6 %) одночасно зазначалося затримання плодових оболонок, у 43 корів (10,01 %) – хронічний післяотельний ендометрит, який розвинувся після субінволюції матки, у 104 корів і телиць (24,41 %) – хронічний прихований ендометрит. Таким чином простежується прямий зв’язок між прихованим металоносійством, приводячим до хронічного ретикуліту, і патологією отельного та післяотельного періоду. Доведено, що поєднане зондування магнітним зондом з подальшою підшкірної ін’єкцією тканинного препарату «Фетоплацентату» є ефективним методом лікування корів при травматичному ретикуліті.
Исследовано распространение металлоносительства и травматического ретикулита у коров частного сектора и их взаимосвязь с возникновением отельной и послеотельной патологии. Следует отметить, что из 426 случаев заболевания коров травматическим ретикулитом, протекавшего в субклинической или в острой форме, в 173 коров (40,6%) одновременно отмечалось задержания плодных оболочек, в 43 коров (10,01%) – хронический послеродового эндометрит, развившийся после субинволюции матки, в 104 коров и телок (24,41%) – хронический скрытый эндометрит. Таким образом, прослеживается прямая связь между скрытым металлоносительством, приводя к хроническому ретикулиту и патологией отельного и послеотельного периода. Доказано, что совместное зондирования магнитным зондом с последующей подкожной инъекцией тканевого препарата «Фетоплацентат» является эффективным методом лечения коров при травматическом ретикулите.
Ingesting of metallic foreign objects and traumatic reticulitis in cows of private sector and their interrelation with the occurrence of calving and post-calving pathology has been investigated. It should be noted, that out of426 cases of cows with traumatic reticulitis in subclinical or acute form 173 cows (40.6%) had simultaneous detention of membranes, 43 cows (10.01%) had chronic postcalving endometritis, which developed after uterine sub-involution and 104 cows and heifers (24.41%) had chronic concealed endometritis. Thus, direct interrelation between metallic foreign- organism ingestion which leads to chronic reticulitis, and pathology of calving and post-calving period can be observed. The effectiveness of combined appliance of magnetic probing with the following subcutaneous injection of tissue medication «Fetoplacentat» in treatment of traumatic reticulitis in cows has been proved.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9478
ISSN: 2410-9029
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NTBIBT_2018_19_2_240-246.pdf10,59 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University