DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10027

Название: Інфекційні патології дубових насаджень дочірнього підприємства «Коростенського лісгоспу АПК»
Другие названия: Инфекционные патологии дубовых насаждений дочернего предприятия «Коростенского лесхоза АПК»
Infectious pathologies of oak stands of the subsidiary «Korostenske forestry AIC»
Авторы: Данилюк, В. С.
Danyliuk, V.
Ключевые слова: інфекційні патології
инфекционные патологии
infectious pathologies
трутовики
Polyporus
бактеріоз
бактериоз
bacteriosis
симптоматика
symptomatology
патогенез
pathogenesis
поширеність
распространенность
prevalence
шкодочинність
вредоносность
harmfulness
Issue Date: 2019
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Данилюк В. С. Інфекційні патології дубових насаджень дочірнього підприємства «Коростенського лісгоспу АПК» / В. С. Данилюк // Лісова типологія як основа наближеного до природи лісівництва : тези доп. учасн. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю з дня народження проф. Є. В. Алексєєва та заснування каф. лісівництва Навч.-наук. ін-ту лісового і садово-паркового госп-ва, 9–12 жовт. 2019 р. – К. : НУБіП, 2019. – С. 105–106.
Аннотация: Дуб звичайний є однією з найцінніших деревних рослин, що ростуть на території України та користується значним попитом у деревообробній промисловості, також являється головних індикатором стану не тільки дубових фітоценозів, а й всіх широколистяних лісів, у яких ця рослина є одним із ключових компонентів. Разом з тим, слід відмітити, що дуб досить часто піддається періодичним депресіям, які в минулому виникали досить часто й приводили за собою не тільки значні економічні збитки, а й відкладали за собою серйозні екологічні негативні наслідки. Факторів, які є причиною ослаблення та всихання дерев дуба, багато, але якщо говорити про весь процес в цілому та в хронологічному порядку, то першопричиною цього процесу часто бувають періодичні повторення екстремальних погодних умов, змін клімату, нестабільних температур в зимовий період та порушення гідрологічного режиму.
Дуб обыкновенный является одним из самых ценных древесных растений, произрастающих на территории Украины и пользуется большим спросом в деревообрабатывающей промышленности, также является главным индикатором состояния не только дубовых фитоценозов, но и всех широколиственных лесов, в которых это растение является одним из ключевых компонентов. Вместе с тем, следует отметить, что дуб достаточно часто подвергается периодическим депрессиям, которые в прошлом возникали довольно часто и приводили за собой не только значительный экономический ущерб, но и откладывали за собой серьезные экологические негативные последствия. Факторов, которые являются причиной ослабления и усыхания деревьев дуба, много, но если говорить о всем процессе в целом и в хронологическом порядке, то первопричиной этого процесса часто бывают периодические повторения экстремальных погодных условий, изменений климата, нестабильных температур в зимний период и нарушения гидрологического режима.
Oak is one of the most valuable woody plants growing on the territory of Ukraine and is in high demand in the wood processing industry and is also a major indicator of the status of not only oak phytocenoses, but also of all deciduous forests, in which this plant is one of the key components. However, it should be noted that the oak is often subject to periodic depressions, which in the past have arisen quite often and have not only resulted in significant economic losses, but also delayed serious environmental negative effects. There are many factors that cause the weakening and drying of oak trees, but speaking of the whole process in chronological order, the periodic recurrence of extreme weather conditions, climate change, unstable winter temperatures and hydrologic disturbances are often the cause of this process.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10027
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Lisova_typolohiia_2019_105-106.pdf312,49 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU