DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12668

Название: Підвищення експлуатаційної надійності електроприводу витяжних вентиляторів птахофабрик
Другие названия: Improving the operational reliability of the electric drive of exhaust fans of poultry farms
Авторы: Макарчук, П. М.
Makarchuk, P.
Ключевые слова: надійність
reliability
електропривід
electric drive
електродвигун
electric motor
відмова
failure
коефіцієнт готовності
readiness factor
Issue Date: 2021
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Макарчук П. М. Підвищення експлуатаційної надійності електроприводу витяжних вентиляторів птахофабрик : кваліфікаційна робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Поліський нац. ун-т, каф. електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології ; наук. кер. Савченко Л. Г. – Житомир, 2021. – 43 с.
Аннотация: В магістерській роботі встановлено, що застосування безконтактного принципу впливу на комутаційний апарат дозволило розробити варіанти схемотехнічної побудови безконтактних фільтрових захистів, що відрізняються підвищеною надійністю при роботі в приміщеннях з агресивним навколишнім середовищем. Використання схем захисту з урахуванням електромагнітного пускача разом із тиристорним регулятором напруги пропонується разом із електричними фільтрами. Споживання електроенергії пристроями захисту в середньому становить: активної енергії – 3,71 Вт, повної енергії – 6,64 ВА, що дозволяє знизити загальне споживання електроенергії схемою керування та захисту електродвигунів витяжних вентиляторів у 2,4 рази. Застосування розроблених пристроїв захисту, що мають високі показники надійності, які для різних схем мають такі значення: ймовірність безвідмовної роботи (на 10 років) змінюється від 0,9 до 0,91, коефіцієнт готовності – від 0,991 до 0,996, середнє напрацювання на відмову – від 8,6 до 12,3 років, підвищує експлуатаційну надійність електроприводу загалом.
In the master's thesis it is established that the application of the contactless principle of influence on the switching device allowed to develop variants of circuit construction of contactless filter protections, characterized by increased reliability when working in rooms with aggressive environments. The use of protection schemes with an electromagnetic starter together with a thyristor voltage regulator is offered together with electric filters. The average power consumption of protection devices is: active energy - 3.71 W, total energy - 6.64 VA, which reduces the total power consumption of the control and protection circuit of exhaust fans by 2.4 times. The use of developed protection devices with high reliability, which for different schemes have the following values: the probability of failure-free operation (for 10 years) varies from 0.9 to 0.91, the coefficient of readiness - from 0.991 to 0.996, the average failure time - from 8.6 to 12.3 years, increases the operational reliability of the electric drive in general.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12668
Appears in Collections:141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Makarchuk_PM_КР_141_2021.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University