DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12856

Название: Екологічно орієнтований стратегічний облік як інструмент сталого розвитку сільськогосподарських підприємств
Другие названия: Ecologically oriented strategic accounting as a tool for sustainable development of agricultural enterprises
Авторы: Суліменко, Л. А.
Sulimenko, L.
Вітер, С. А.
Viter, S.
Ключевые слова: стратегічний облік
strategic accounting
екологічно орієнтований облік
environmentally oriented accounting
екологічні витрати
environmental costs
сталий розвиток
sustainability
сільськогосподарські підприємства
agricultural enterprises
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Суліменко Л. А. Екологічно орієнтований стратегічний облік як інструмент сталого розвитку сільськогосподарських підприємств / Л. А. Суліменко, С. А. Вітер // Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 трав. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – C. 174–180.
Аннотация: В сучасних умовах нарощування виробничих потужностей сільськогосподарських підприємств і виснаження природних ресурсів, особливого значення набуває вирішення екологічних проблем та збереження якості довкілля. Світова тенденція конкурентної боротьби чітко вказує на пріоритет екологічно чистих видів продукції, робіт і послуг, створення екологічного чистих технологій. У цих умовах має бути реалізована стратегія сталого розвитку сільськогосподарського підприємства, яка передбачає визначення цілей та засобів розвитку з врахуванням економічних можливостей та екологічних обмежень, раціональне залучення наявних ресурсів при збереженні екологічної рівноваги, гарантоване забезпечення усіх членів суспільства високоякісними, екологічно чистими продуктами харчування для задоволення фізіологічних потреб на умовах дотримання екологічних вимог.
In modern conditions of increasing the production capacity of agricultural enterprises and depletion of natural resources, it is especially important to solve environmental problems and preserve the quality of the environment. The global trend of competition clearly indicates the priority of environmentally friendly products, works and services, the creation of environmentally friendly technologies. In these conditions, a strategy for sustainable development of agricultural enterprises should be implemented, which provides for the definition of goals and means of development taking into account economic opportunities and environmental constraints, rational use of available resources while maintaining ecological balance, guaranteed provision of high quality, environmentally friendly food needs in terms of compliance with environmental requirements.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12856
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FRSBS_2017_174-180.pdf549,72 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University