DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра анатомії і гістології >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2241

Название: Особливості будови яєчників великої рогатої худоби чорно-рябої породи в екологічних умовах Житомирщини
Другие названия: Peculiarities of the structure of ovaries of cows of the black-and-spotted breed in the ecological conditions of Zhytomyr region
Авторы: Дяченко, Т. Ф.
Dyachenko, T.
Ключевые слова: велика рогата худоба
cow
морфометрія
morphometry
радіаційне забруднення
radio-active contamination
радіонуклід
radionuclide
яєчник
ovary
Issue Date: 2003
Издатель: Національний аграрний університет
Библиографическое описание: Дяченко Т. Ф. Особливості будови яєчників великої рогатої худоби чорно-рябої породи в екологічних умовах Житомирщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / Т. Ф. Дяченко. – Київ, 2003. – 25 с.
Аннотация: Дисертаційна робота присвячена вивченню морфологічного стану яєчників великої рогатої худоби, вирощеної в умовах третьої зони радіоактивного забруднення місцевості. Проведено радіологічні, патолого-анатомічні, гістологічні, морфометричні дослідження яєчників тварин у постнатальному періоді онтогенезу (з 4-місячного до 19-річного віку). Встановлено органометричні показники яєчників, а також стереометричні параметри їх макро- і мікроструктурних компонентів, які свідчать про негативний вплив іонізуючої радіації на організм тварин. Порівнюючи з контрольними тваринами, виявлено, що показники органо- і стереометрії яєчників у теличок 4-5 місяців (молочний період постнатального онтогенезу) зростають, а корів 12-19 років (період старіння) — знижуються. У період розквіту відтворювальної функції (корови віком 4-7 років) морфометричні показники фолікулів і жовтих тіл статевого циклу яєчників корів, які утримувались на забрудненій радіонуклідами місцевості, суттєво відрізняються від таких у тварин контрольної груп незалежно від стадії статевого циклу. Отримані дані радіологічних і морфологічних досліджень яєчників значною мірою доповнюють сучасні уявлення про морфологічний стан органів репродуктивної системи сільськогосподарських тварин, вирощених на територіях, забруднених радіоактивними речовинами, внаслідок аварії на ЧАЕС.
Описание: The thesis presents a research of the morphological condition of ovaries of cows born and kept on the third zone of the radioactive contamination. A series of radiological, pathologoanatomic and morphometric analyses has been carried out with the aim to investigate the ovaries of the cows at the post-natal stage of their ontogenesis (from 4 months to 19 years of age). The research covered the cows which had been under constant influence of low dozes of ionizing radiation. The analyses made it possible to determine organometric indices of ovaries, and also relative and absolute indices of ovary macro- and microstructures. These indices testify to the negative impact of ionizing on animals. Comparison with the control animals showed that organometric and volume indices of ovaries of 4-5-month-old cows (lastic stage of post-natal ontogeneses) are increasing, whereas those of 12-19-year-old cows (lastic stage of post-natal ontogenesis) are increasing, whereas those of 12-19-year-old cows (ageing stage) are decreasing. At the height of the reproductive function (5-6-year-old cows), morphometric ovary indices of cows kept on territories contaminated by radionuclids considerably differed from those of the animals in the control group and depended on the stage of the reproductive cycle. The radiological and morphometric research data obtained significantly contribute to the present-day understanding of the morpho-functional state of the reproductive system of animals kept on radiation-contaminated territories.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2241
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Avtoreferat_Dyachenko_T._2005.pdf260,79 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU