DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3010

Название: Методика оцінки ефективності функціонування обслуговуючих кооперативів
Другие названия: The techniques for assessing the functioning of marketing cooperatives
Авторы: Зіновчук, В. В.
Zinovchuk, V.
Бродський, Ю. Б.
Brodskyi, Yu.
Булуй, О. Г.
Buluy, O.
Ключевые слова: сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
agricultural service cooperative
економічна ефективність
economic efficiency
фінансові результати
financial results
ефект масштабу
economy of scale
Issue Date: 2007
Издатель: Державний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Зіновчук В. В. Методика оцінки ефективності функціонування обслуговуючих кооперативів / В. В. Зіновчук, Ю. Б. Бродський, О. Г. Булуй // Роль соціального капіталу та локальних ініціатив у забезпеченні сільського розвитку : доп. Міжнар. симпозіуму (16–18 трав. 2007 р., м. Житомир) / ДАЕУ. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2007. – С. 102–112.
Аннотация: Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є важливим елементом ринкової економічної системи. Докорінні зміни, що відбулися в аграрному секторі національної економіки України, сприяли становленню і поширенню кооперативної форми агробізнесу й в нашій країні. Економічна природа, організаційна структура, система управління і механізм господарювання кооперативів мають певні особливості, а тому вимагають адекватних підходів в оцінці ефективності їх функціонування. В статті роглядається новий підхід до обчислення економічної ефективності, що побудований у вигляді задачі лінійного програмування. Він дає можливість системно оцінити раціональність використання економічного потенціалу обслуговуючих кооперативів.
Описание: Agricultural service cooperatives are an important element of the market economic system. The cardinal changes in the agrarian sector of Ukraine’s national economy have contributed to establishing and broadening the cooperative forms of agribusiness in our country. The economic origin, organizational structure, management system and mechanism of the cooperatives functioning have certain peculiarities, requiring adequate approaches to assessing the efficiency of their functioning. The paper presents a new approach to calculating the economic efficiency, which is made in the form of a linear programming task. This systems approach makes it possible to assess the expediency of using the economic potentials of service cooperatives.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3010
ISBN: 978–966–8706–18–9
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
RuralDevelopment_2007_102-112.pdf413,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University