DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2015, № 2 (50), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3290

Название: Взаємозв’язок показників молочної продуктивності чистопорідних і помісних симентальських корів суміжних поколінь
Другие названия: The interconnection of indicators of dairy productivity by purebred and hybrid simmental cows of adjacent generations
Авторы: Іванов, І. А.
Ivanov, I.
Ключевые слова: корелятивний зв’язок
correlative connection
трансгресивність ознак
transgressivity of signs
велика рогата худоба
cattle
показники молочної продуктивності
dairy productivity indexes
симентальська порода
simmental breed
симентал-голштинські помісі
simmental-holstein hybrids
симентал-айрширські помісі
simmental-ayrshire hybrids
Issue Date: 2015
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Іванов І. А. Взаємозв’язок показників молочної продуктивності чистопорідних і помісних симентальських корів суміжних поколінь / І. А. Іванов // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 406–411.
Аннотация: У корів чеської симентальської породи, симентал-голштинських і симентал- айрширських помісей, мінливість у материнському поколінні була вища ніж у дочірньому. Корелятивний зв’язок між показниками молочної продуктивності чистопорідних і помісних симентальських корів суміжних поколінь практично не залежить від генетичної групи. За виключенням кореляцій між вмістом жиру і кількістю молочного жиру та вмістом білка і кількістю молочного білка, які характеризуються більш-менш суттєвими величинами тільки в дочірньому поколінні і тільки у чистопородних сименталів та симентал-голштинських помісей. У всіх генетичних групах корелятивний зв'язок між показниками молочної продуктивності у дочок або не відрізняється, або більший, ніж у їх матерів.
Описание: The variability in maternal generation was higher than in the daughterly generation by the Czech Simmental cows, Simmental-Holstein and Simmental- Ayrshire hybrids. The correlative connection between the indicators of dairy productivity of purebred and hybrid Simmental cows of adjacent generations does not practically depend on the genetic group. With the exception of the correlation between the fat and the amount of milk fat and content of protein and the amount of milk protein, which characterized by more or less significant quantities only in the daughterly generation and only in purebred Simmental and Simmental-Holstein hybrids. The correlative connection between the dairy productivity of daughters is different, or more than connection of their mothers in all genetic groups.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3290
Appears in Collections:2015, № 2 (50), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VZNAU_2015_2_1_406-411.pdf209,79 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU