DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Екології і права >
Кафедра загальної екології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3635

Название: Продуктивність головатню круглоголового залежно від застосування мінеральних добрив в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету
Другие названия: Researches of Echinops sphaerocephalus L. productivity according to bringing of mineral fertilizers in the conditions of botanic seminary of Zhytomyr National Agroеcological University
Авторы: Світельський, М. М.
Svitelskyi, M.
Ключевые слова: головатень круглоголовий
Echinops sphaerocephalus L.
насіння
seeds
мінеральні добрива
mineral fertilizers
продуктивність
productivity
зелена маса
green mass
Issue Date: 2013
Издатель: Вінницький національний аграрний університет
Библиографическое описание: Світельський М. М. Продуктивність головатню круглоголового залежно від застосування мінеральних добрив в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету / М. М. Світельський // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2013. – Вип. 4. – С. 159–166.
Аннотация: В статті приведені результати досліджень з вивчення продуктивності Echinops sphaerocephalus L. залежно від застосування мінеральних добрив в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету. Теоретичні та практичні аспекти вирощування головатню круглоголового, як дуже цінної в лікувальному відношенні рослини, яка володіє широким діапазоном загальнотерапевтичної дії, вплив окремих агротехнічних заходів на підвищення її врожайності досліджували такі вчені, як В.І. Жарінов, І.М. Ковтуник, Г.Н. Котуков, В.В. Лихочвор та інші. У працях вищезазначених дослідників розкриваються наукові підходи до вирішення проблеми підвищення продуктивності головатню круглоголового, проте стосовно застосування таких агротехнічних заходів, як удобрення, вони опрацьовані частково, або без достатнього урахування ґрунтово-кліматичних особливостей окремих регіонів України. А вивчення продуктивності рослин головатню круглоголового різних років вегетації з різною схемою розміщення рослин в умовах Полісся України взагалі не проводилось.
Описание: The results of researches of Echinops sphaerocephalus L. productivity according to bringing of mineral fertilizers in the conditions of botanic seminary of Zhytomyr National Agroеcological University is investigated. Theoretical and practical aspects of growing Echinops sphaerocephalus L. as very valuable in medical terms plant, which has a wide range of general-actions, the impact of certain farming practices to increase its yield studied by such scholars as V. Zharinov, І. Kovtunyk, G. Kotukov, V. Lyhochvor and others. The writings of the aforementioned researchers reveal scientific approaches to solving the problem of productivity of Echinops sphaerocephalus L., however, regarding the use of such farming practices as fertilizer, they worked partially, or without sufficient regard to soil and climatic characteristics of individual regions of Ukraine. A study of plant productivity of Echinops sphaerocephalus L. different years with different vegetation pattern placing plants in Ukraine Polissya never been studied.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3635
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZVNAU_2013_4_159-166.pdf259,36 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU