DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра механіки та інженерії агроекосистем >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3644

Название: Обґрунтування процесу роботи та параметрів ротаційно-лопатевого робочого органу ґрунтообробного знаряддя
Другие названия: The substantiation of the working process and parameters of the rotary-blade working part of the tillage implement
Авторы: Кухарець, С. М.
Kukharets, S.
Ключевые слова: заробка
putting
гіперболічний параболоїд
hyperbolic paraboloid
напружено-деформований стан
strained-deformed condition
параметри
parameters
ротаційний обробіток
rotary tillage
ротаційно-лопатевий робочий орган
rotary-blade working part
Дата публикации: 2004
Издатель: Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
Библиографическое описание: Кухарець С. М. Обґрунтування процесу роботи та параметрів ротаційно-лопатевого робочого органу ґрунтообробного знаряддя : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Кухарець Савелій Миколайович. – Глеваха, 2004. – 197 с.
Аннотация: Дисертацію присвячено питанню підвищення якості обробітку кореневмісного шару ґрунту та оптимізації його агротехнологічних властивостей шляхом застосування ґрунтообробних знарядь, оснащених ротаційно-лопатевими робочими органами. Робота містить теоретичні та експериментальні дослідження процесу роботи ротаційно-лопатевого робочого органу, обґрунтування його раціональних конструкційно-технологічних параметрів для застосування в грунтово-кліматичних умовах зони Полісся України. Використання ротаційно-лопатевих робочих органів забезпечує: заробку рослинних решток та добрив у кореневмісний шар ґрунту, підвищення якості обробітку дерново-підзолистих ґрунтів, збереження їх структури, зменшення тягового опору знаряддя. Виконана порівняльна перевірка в польових умовах знарядь оснащених пропонованими ротаційно-лопатевими робочими органами та стандартними сферично-вирізними ротаційними робочими органами, розрахована економічна ефективність використання знаряддя оснащеного пропонованими робочими органами. Результати роботи впроваджені у виробництво.
Описание: The thesis is devoted to the fast of improving the quality of tillage of the root-containing layer and optimization of its agrotechnological properties by means of applying tillage implements equipped with rotary-blade working parts. The paper contains theoretical and experimental investigation of the working process of the working process of the rotary–blade working part, substantiation of the rational constructive and technological parameters for wing it under soil and climatic conditional of Polissiya zone. Application of the rotary–blade working part provides: putting crop residues and fertilizers into the root-containing layer of the soil improving the quality of tilling sod-podzolic soils preservation of the soil structure, reduction of the fraction resistance. Comparative fields control of the implements equipped with proposed rotary-blade working part and standard sphere-cutting rotary working parts has been carried out and economic efficiency of the proposed implement have been calculated. The results of work have been introduced into production.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3644
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
dis_kand_Kukharets.pdf4,07 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ