DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2011, № 2 (29), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/369

Название: Міграція Cu, Zn, Pb, Cd в дерново-підзолистому ґрунті при різних рівнях імпактного поліметалічного забруднення
Другие названия: Migration of Cu, Zn, Pb, Cd in soddy podzolic soil at different levels of impact polymetallic pollution
Авторы: Надточій, П. П.
Nadtochiy, P.
Герасимчук, Л. О.
Gerasimchuk, L.
Issue Date: 2011
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Надточій П. П. Міграція Cu, Zn, Pb, Cd в дерново-підзолистому ґрунті при різних рівнях імпактного поліметалічного забруднення / П. П. Надточій, Л. О. Герасимчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 2, т. 1. – С. 21–36.
Аннотация: Встановлена динаміка міграції рухомих форм Cu, Zn, Pb i Cd в ґрунтовому профілі дерново-підзолистого супіщаного ґрунту протягом 2008–2010 років за рівнів імпактного забруднення, еквівалентних 1, 5, 10 та 15 ГДК; здійснено прогноз їх міграції на 2011–2013 рр. Визначені константи швидкості виведення важких металів із 0–20 см шару ґрунту та період їх напіввиведення. Переважна більшість внесених у ґрунт полютантів знаходиться у 0–20 см шарі. Міграція рухомих міді й цинку за ґрунтовим профілем при його забрудненні, еквівалентному 1, 5 10 і 15 ГДК, а свинцю та кадмію – на рівні 1 ГДК, має радіальний характер, а при збільшенні концентрації останніх – елювіально-ілювіальний.
Описание: The migration dynamics of movable forms of Cu, Zn, Pb and Cd in soddy podzolic sandy soil in 2008-2010 at the levels of impact pollution equivalent to 1 maximum permissible concentration, 5 maximum permissible concentration, 10 maximum permissible concentration and 15 maximum permissible concentration has been determined and their migration prognostication on 2011-2013 has been made. The author also determines the constants of the rate of heavy metals removal from 0-20 cm soil layer and their halfremoval period. The overwhelming majority of pollutants in the soil is in 0-20 cm layer. The migration of movable forms of Cu and Zn in soil profile with the pollution equivalent to 1, 5, 10 and 15 maximum permissible concentration, and Pb and Cd at the level of 1 maximum permissible concentration has radial character and it has sedimentary and illuvial character with the concentration growth of the latter.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/369
Appears in Collections:2011, № 2 (29), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Migration_of_Cu_Zn_Pb_Cd.pdf483,86 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University