DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3745

Название: Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств
Другие названия: The organizational and economic mechanism of managing financial resources of agricultural enterprises
Авторы: Недільська, Л. В.
Nedilska, L.
Ключевые слова: фінансові ресурси
financial resources
джерела фінансових ресурсів
sources of financial resources
авансований капітал
advance capital
фінансовий менеджмент
financial management
важелі управління
management levers
організаційно-економічний механізм
organizational and economic mechanism
структура капіталу
structure of capital
фінансова стратегія
financial strategy
Issue Date: 2010
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Недільська Л. В. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Л. В. Недільська. – Житомир, 2010. – 20 с.
Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методологічних та практичних аспектів формування організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. Поглиблено тлумачення сутності фінансових ресурсів підприємств як економічної категорії, якій властиві особливості прояву, складові (загальні, поточні та вкладені фінансові ресурси), функції (захисна, страхова та заощаджувальна) і межі функціонування. Сформульовано авторське визначення фінансових ресурсів підприємств. Охарактеризовано чинники, що визначають процес управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм. Проаналізовано сучасний рівень фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств і тенденції ефективності використання фінансових ресурсів. Виявлено проблеми управління фінансовими ресурсами і окреслено напрями їх вирішення. Здійснено поваріантний прогноз ефективності використання фінансових ресурсів. Обґрунтовано технологію вибору фінансової стратегії сільськогосподарських підприємств. Запропоновано методологічний підхід до формування організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств.
The thesis covers the investigation into the theoretical, methodological and practical aspects of forming the organizational and economic mechanism of managing financial resources of agricultural enterprises. The author extends the essence of the enterprise financial resources as an economic category which is characterized by the peculiarities of manifestation, components (total, current and attracted financial resources), functions (protective, insurance and saving) and boundaries of functioning. The author also formulates her own definition of the enterprise financial resources. The main factors of managing financial resources of agricultural enterprises with various organizational and legal forms are characterized. The present-day level of the agricultural enterprise financial security and the tendencies related to the efficiency of using financial resources are analyzed. The problems of managing financial resources are revealed and the directions of solving them are outlined. The variant-oriented prognostication of the efficiency of using financial resources is made. The technique of choosing the financial strategy of agricultural enterprises is substantiated. The methodological approach to forming the organizational and economic mechanism of managing the financial resources of agricultural enterprises is suggested.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3745
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Znau_2010_20.pdf422,31 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU