DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3748

Название: Гістоморфологія щитоподібної залози собак у постнатальному періоді онтогенезу в умовах Полісся Житомирщини
Другие названия: The histomorfological of thyreoidal glans of dogs in the postnatal onthogenetic period in conditions of Zhytomyr Polissya
Авторы: Дубовий, А. А.
Duboviy, А.
Ключевые слова: щитоподібна залоза
thyreoidal glans
фолікули
folliculs
колоїд
colloid
функція
function
зоб
craw
іонізуюче випромінювання
ionizing radiation
гістологічне дослідження
histological researching
Дата публикации: 2009
Издатель: Білоцерківський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Дубовий А. А. Гістоморфологія щитоподібної залози собак у постнатальному періоді онтогенезу в умовах Полісся Житомирщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / А. А. Дубовий. – Біла Церква, 2009. – 20 с.
Аннотация: Дисертаційна робота присвячена вивченню гістоморфології щитоподібної залози собак, вирощених в умовах третьої зони радіоактивного забруднення. Проведеними дослідженнями встановлено, що у собак дослідної групи 1, 7, 14-добового і 1 та 3–4-річного віку діаметр малих, середніх і великих фолікулів щитоподібної залози, порівняно з контрольними тваринами, зростає; у собак 1, 2 та 8-місячного віку, навпаки, зменшується. У собак 1, 2, 8-місячного і 1 та 3–4-річного віку відбувається порушення гістоструктури органа, що проявляється дегенерацією паренхіми у вигляді інтерфолікулярного зоба. Ці зміни характеризуються руйнуванням фолікулів, десквамацією тироцитів, гіперплазією та розростанням інтерфолікулярного епітелію, інтенсивною васкуляризацією, численними мікрокрововиливами в інтерфолікулярній тканині. Отримані дані радіологічних і морфологічних досліджень щитоподібної залози собак значною мірою доповнюють сучасні уявлення про морфологічний стан органів ендокринної системи в цілому та щитоподібної залози зокрема у свійських тварин, вирощених на територіях, забруднених радіонуклідами.
The thesis is devoted to study thyreoidal glands histomorphology of dogs, which were made in conditions of the third zone of radioactive pollution. By the spent researches is established, that at dogs of skilled group 1-day's, 7-day's, 14-day's, age 1 year and 3 - 4 years the diameter small, average and large folliculs of the thyreoidal glans in comparison with the same parameters at healthy animals grows. At dogs 1-, 2- and 8-month's age, on the contrary, decrease. The dogs 1-, 2-, 8-month's, 1- and 3-4-years age have infringement of an organ histostructure, that is shown by a degeneration parenchima as interfollicular craw. These changes are characterized by destruction of folliculs, desquamation of thyrocytes, hyperplasia growth of interfollicular epithelium, intensive vascularisation, numerous microhaemorrhagies in intervascular tissues. The received data of radiologic and morphological researches of dogs’ thyreoidal glans considerably supplement modern representations about a morphological condition of endocrine organs sustem as a whole and thyreoidal glans in particular at home animal, which were grew in territories polluted by radionuclides.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3748
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Avtoreferat_Dubovyi_A_2009.pdf249,15 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ