DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Екології і права >
Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3822

Название: Сутність і особливості інтеграції в аграрному секторі економіки
Другие названия: Essence and features integration in agricultural sector
Авторы: Данкевич, Є. М.
Dankevych, Ye.
Ключевые слова: міжгалузева інтеграція
intersectoral integration
аграрні підприємства
farms
трансформація
transformation
ефективність
efficiency
інвестиції
investments
ринкові умови
market conditions
Дата публикации: 2013
Издатель: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Библиографическое описание: Данкевич Є. М. Сутність і особливості інтеграції в аграрному секторі економіки / Є. М. Данкевич // Зб. наук. пр. Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Сер. Екон. науки. – 2013. – № 4. – С. 70–76.
Аннотация: Із позиції системного підходу досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки через призму організаційних, економічних та соціальних чинників. Обґрунтовано, що результатом реалізації запропонованої стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції стане синергетичний ефект, який визначено, як збільшення ефективності діяльності інтегрованих формувань у результаті об’єднання окремих частин в єдину систему. Проаналізовано сучасний стан аграрного виробництва, виявлено тенденції змін галузевих пропорцій та наслідки структурних перетворень. У процесі дослідження обґрунтовано, що інтегровані формування ведуть виробництво на новій технологічній, організаційній та ресурсній основі. Встановлено, що формування їх ресурсного потенціалу здійснюється у напрямі розширення виробництва, зміцнення міжгалузевої інтеграції, удосконалення ефективної моделі бізнесу, впровадження інноваційних технологій, встановлення раціональних пропорцій між землекористуванням, засобами виробництва та наявними трудовими ресурсами.
Описание: From the position of a systematic approach we investigated theoretical, methodological and applied aspects of inter-sectoral integration strategies in the agricultural sector through the lens of organizational, economic and social factors. We justified that the outcome of the proposed strategy of inter-sectoral integration will be a synergistic effect, which is defined as the increase in the efficiency of the integrated units in the merger of separate parts into a single system. We analyzed the current condition of agriculture production, revealed trends of changes in industrial proportions and consequences of structural change. The study proved that integrated formation leading to the production of new technological, organizational and resource base. We established that the formation of their resource potential is made towards increased production, strengthening inter-sectoral integration, improvement of effective business models, innovative technologies, establishment of rational proportions between land use, means of production and the available workforce.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3822
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
ZNPHNAU_2013_4_70-76.pdf315,48 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ