DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
***Кафедра загальної екології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3850

Название: Оцінка якості насіннєвого матеріалу Dracocephalum moldavica L. при інтродукції в умовах Житомирського Полісся
Другие названия: The assessment of Moldavian Dragonhead seeds material quality under its introduction in Zhytomyr Polissya
Оценка качества семенного материала Dracocephalum moldavica L. при интродукции в условиях Житомирского Полесья
Авторы: Котюк, Л. А.
Kotiuk, L.
Ключевые слова: насіння
seed
семена
інтродукція
seed quality
интродукция
Житомирське Полісся
Zhytomyr Polissya
Житомирское Полесье
Dracocephalum moldavica L.
Issue Date: 2015
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Котюк Л. А. Оцінка якості насіннєвого матеріалу Dracocephalum moldavica L. при інтродукції в умовах Житомирського Полісся [Електронний ресурс] / Л. А. Котюк // Наук. доп. НУБіП України : електрон. журн. – 2015. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2015_2_3.pdf.
Аннотация: В умовах Житомирського Полісся отримано якісний посівний матеріал нової нетрадиційної ефіроолійної рослини – змієголовника молдавського (Dracocephalum moldavica L.), що є свідченням успішності інтродукції. При вивченні посівних якостей насіння змієголовника молдавського в умовах інтродукції встановлено, що за морфометричними показниками переважає білоквіткова форма, а лабораторна схожість та енергія проростання вища у синьоквіткової.
When studying the sowing qualities of Moldavian dragonhead seed under the conditions of introduction it has been established that with respect to morphometric indices the white flower form prevails, while the laboratory germination are higher in the blue flower form. Under the conditions of Zhytomyr Polissya we succeeded in obtaining a qualitative seeding material of a new nontraditional volatile-oil-bearing plant – Moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) which testifies to a successful introduction.
В условиях Житомирского Полесья получен качественный посевной материал новой нетрадиционной эфиромасличной культуры – змееголовника молдавского (Dracocephalum moldavica L.), что является свидетельством успешности интродукции. При изучении посевных качеств семян змееголовника молдавского в условиях интродукции установлено, что по морфометрическим показателям преобладает белоцветковая форма, а лабораторная всхожесть и энергия прорастания выше у синецветковой.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3850
ISSN: 2223-1609
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NUBIP_2015_2.pdf564,15 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University