DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра акушерства і хірургії >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3852

Название: Вплив низьких доз радіаційного випромінювання на перебіг тільності і отелень у корів поліської м’ясної породи та виникнення ротавірусної інфекції у новонароджених телят
Другие названия: Influencing of low doses of radioactive irradiation on pregnancy and delivery of the cows Polissya meat breed and originating of Rotaviridae infection contamination for the neonatal calf’s
Авторы: Карпюк, В. В.
Karpyuk, V.
Ключевые слова: зона радіаційного забруднення
а zone of radioactive soiling
сухостійні корови
deep pregnant cow
резистентність
resistance
тільність
pregnancy
отелення
delivery
новонароджені телята
neonatal calf’s
ротавірусна інфекція
rotaviridae infection contamination
вакцина
vaccine
титр протиротавірусних антитіл
titter of antirotavirus antibodies
Дата публикации: 2001
Издатель: Харківський зооветеринарний інститут
Библиографическое описание: Карпюк В. В. Вплив низьких доз радіаційного випромінювання на перебіг тільності і отелень у корів поліської м’ясної породи та виникнення ротавірусної інфекції у новонароджених телят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.07 «Ветеринарне акушерство» / В. В. Карпюк. – Харків, 2001. – 21 с.
Аннотация: Дисертація присвячена вивченню впливу тривалого малоінтенсивного радіаційного забруднення на перебіг тільності та отелення виведеної нової поліської м’ясної породи корів, стан і природну резистентність новонароджених телят і їх захворювання ротавірусною діареєю та профілактики захворювання шляхом щеплення тільних корів вакциною нового покоління, створеною на основі макромолекулярного комплексу платини. Проведеними дослідженнями одержані дані про те, що довготривала дія підвищених доз радіації спричиняла негативний вплив на фізіологічний стан організму як тільних корів так і їх нащадків. Найбільш вразливими на дію малоінтенсивного іонізуючого випромінювання виявились лейкопоетарна система і гуморальні прояви імунітету: фагоцитарна активність нейтрофілів, бактерицидна активність сироватки крові та Т- і В-лімфоцитарна система. Встановлено доцільність використання ротавірусної інактивованої платинової вакцини, особливо в господарствах забрудненої радіонуклідами зони неблагополучних щодо захворювань новонароджених телят на ротавірусну діарею, яка стимулює підвищення специфічного імунітету у глибокотільних корів та обумовлює зростання колострального імунітету у новонароджених телят, що на 70-90% захищає їх від ротавірусів, що циркулюють в даних господарствах і полегшує перебіг захворювання.
The Dissertation is devoted researches of influencing of long-lived small-intensive radioactive soiling on pregnancy and delivery of the cows of Polissya meat breed, a condition and natural resistance of the neonatal calf’s, and also Rotaviridae diarrhea disease and preventive maintenance of disease by a vaccination of the pregnant cows by a vaccine of a new generation with usage of a macromolecular complex platinum. We received the data’s about negative influencing of long-lived operating of heightened radioactive doses on physiological condition of pregnant cows and their brooding. The leycopoetic system and humeral immunodefence (cytophagous activity of neutrophils, bactericidal activity of Serum of a blood, and Т-, B- lymphocytic system) are most sensitive on influencing of small-intensive ionising radiation. The expediency of usage of Rotaviridae inactivated platinum vaccine, specially in farms of the zone, contaminated by radionuclides, ill-behaved on disease of the neonatal calf’s on Rotaviridae diarrhea is established, which one boosts increase of immunodefence for deep pregnant cows and causes growth of colostral immunodefence for the neonatal calf’s, that on 70-90% defends them from Rotaviridae circulating for these farms and easies flow of disease.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3852
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Avtoreferat_Karpuk_V_2001.PDF423,53 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ