DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4073

Название: Амортизація – основа відтворення основного капіталу
Другие названия: Амортизация – основа воспроизводства основного капитала
Depreciation is basis of reproduction of the fixed assets
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Gayduchok, T.
Ключевые слова: амортизація
амортизация
amortization
основний капітал
основной капитал
fixed assets
відтворення
воспроизводство
playback
Issue Date: 2004
Издатель: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Амортизація – основа відтворення основного капіталу / Т. С. Гайдучок // Вісник Харквського нац. аграр. ун-ту. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2004. – № 9. – С. 278–283.
Аннотация: В статті розглянуто амортизаційну політику підприємства в контексті відтворення основного капіталу. Розкрито зарубіжний досвід щодо амортизаційного механізму для сільськогосподарського товаровиробника. Амортизаційна політика на нинішньому етапі розвитку ринкової економіки є найважливішим питанням господарської та фінансової діяльності будь-якого суб'єкта господарювання. У даних умовах вона постійно перебуває в полі зору як окремо взятого підприємства, так і держави в цілому. Амортизаційна політика повинна бути спрямована на підвищення фінансової зацікавленості суб'єктів господарювання у здійсненні інвестицій в основний капітал за рахунок коштів власних амортизаційних фондів.
В статье рассмотрено амортизационную политику предприятия в контексте воспроизводства основного капитала. Раскрыто зарубежный опыт амортизационного механизма для сельскохозяйственного товаропроизводителя.
In the article the depreciation policy of the enterprise in the context of reproduction of capital. Foreign experience reveals the depreciation on machinery to agricultural producers.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4073
ISBN: 966-8457-20-Х
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VHNAU_2004_9_278-283.pdf86,66 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU